Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Tổ chức từ thiện Jinde kêu cứu “Chúng tôi thiếu vật dụng y tế, xin giúp chúng tôi .”

 

Tổ chức từ thiện Jinde kêu cứu “Chúng tôi thiếu khẩu trang, thuốc tẩy trùng và quần áo bảo vệ, xin giúp chúng tôi .”

Linh mục Gioan Tẩy Giả Zhang, người sáng lập báo chí Xinde và Tổ chức từ thiện Jinde ở thành phố Shijizhuang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, phía tây nam Bắc Kinh cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn Đức Giáo hoàng đã cầu nguyện cho đất nước và đồng bào chúng tôi trong giai đoạn khó khăn nhất của nạn dịch bi thảm Covid-19 tại Trung Quốc”. Trên thực tế, không có cơ quan Caritas chính thức tại Trung Quốc, nhưng trong hơn 20 năm, tổ chức từ thiện Jinde đã thực hiện các hoạt động cứu trợ. Trong những giờ này, tổ chức từ thiện Jinde ở tuyến đầu với sự hỗ trợ của Caritas Đức, đặc biệt là trong việc phân phối vật dụng y tế và bảo hộ để giúp những người “ở tuyến đầu” để chống lại dịch bệnh.

Theo các con số cuối cùng cho biết, ngày 25 tháng 2 có thêm 406 trường hợp mới. Tổng cộng có 78 064 người bị nhiễm và 2 715 người bị chết ở Trung quốc. Với việc lan truyền nạn dịch trên khắp các vùng, mỗi ngày cả trăm ngàn khẩu trang và quần áo bảo vệ được dùng. Kho dự trữ cạn nhanh và Trung quốc khó đáp ứng được nhu cầu làm cho nhân viên y tế, trong số này có nhiều nam nữ tu sĩ phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm vì không được bảo vệ đủ. Cho đến giờ này tổ chức từ thiện Jinde hỗ trợ rất mạnh, gần như tất cả các gia đình và giáo xứ công giáo đều làm hết sức mình để giúp nhân viên y tế và các vùng bị nhiễm. Linh mục giải thích: “Đây là đáp trả lại tình yêu mà chúng tôi cho xã hội như gương của người Samaritanô nhân hậu trong Phúc âm Thánh Luca .” Nhưng Giáo hội Trung quốc đang gặp khó khăn. Khẩu trang, quần áo bảo hộ thiếu trầm trọng làm cho công việc của các bác sĩ và nhân viên y tế trở nên nguy hiểm. Cơ quan từ thiện Jinde kêu gọi: “Chúng tôi hy vọng Đức Giáo hoàng và Giáo hội hoàn vũ thêm một lần nữa kết hiệp với tu sĩ giáo dân Trung quốc cùng tay trong tay với người dân Trung quốc và làm chứng cho Tin Mừng .”

Ngày 17 tháng 2 giám mục He Zeqing của giáo phận Vạn Châu ở thành phố Trùng Khánh đã gởi thư cho linh mục Zhang: “Nạn dịch rất nghiêm trọng; chúng tôi thiếu khẩu trang, thiếu thuốc khử trùng, thiếu chăn mền và gối, xin giúp chúng tôi càng sớm càng tốt .”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

682    27-02-2020