Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Tổng phó tế (proto-deacon) là gì?

stlau12


Thánh
Laurensô được biết đến dưới tư cách là “tổng phó tế” (proto-deacon) của Rôma. Điều này có nghĩa là gì?

Thánh Laurensô được mừng kính dưới tư cách“Tổng Phó tế của Giáo Hội Rôma”, trang web của Toà Thánh đã chỉ ra điều này khi viết về tiểu sử của ngài.

Tổng phó tế” là gì?

Ban đầu danh hiệu này được trao cho phó tế “trưởng” hoặc “thứ nhất” trong Giáo Hội Rôma. Cha Francesco Moraglia, trong tiểu sử về Thánh Laurensô, ghi nhận rằng, “Đức Giáo Hoàng Sixtô được nâng lên làm Người kế vị Thánh Phêrô và bắt đầu triều đại Giáo hoàng kéo dài chưa đầy một năm. Không chút do dự, Đức Giáo hoàng muốn có Laurensô, người bạn và cũng là môn đệ của mình, ở bên cạnh để giao phó cho ngài chức vụ quan trọng là làm tổng phó tế.”

Tổng phó tế vốn là một trong những giáo sĩ thân cận nhất với Giám mục Rôma, vị này là một người đã được truyền chức phó tế sẽ phục vụ Đức Giáo hoàng bằng cách quán xuyến những công việc khác nhau. Thánh Laurensô được giao cho trách nhiệm quản lý của cải vật chất của Giáo Hội và phân phát chúng cho người nghèo và người thiếu thốn.

Nhiều Kitô hữu Đông phương (Byzantine và Chính thống giáo) vẫn giữ lại tước vị này dành cho một phó tế trưởng (senior deacon).

Cuối cùng tước vị tổng phó tế này đã được trao cho một hồng y ở Rôma, và hiện tại Hồng y Trưởng đẳng Phó tế (Senior Cardinal Deacon) ở Rôma được trao cho nhiệm vụ công bố danh tính của vị tân Giáo hoàng sau một Mật nghị Hồng y (conclave, hay còn gọi là “Cơ mật viện bầu Giáo hoàng”).

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (10/8/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

816    10-08-2022