Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

“Trái Tim đức Chúa giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh”

“Trái Tim đức Chúa giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh”

“Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu” mà chúng ta quen đọc, suy ngẫm và cầu nguyện vào tháng 6 hoặc vào mỗi thứ Sáu hằng tuần để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu chứa đựng nội dung câu kinh tuyệt vời, gieo vào lòng chúng ta tâm tình cậy trông phúc thiện: “Trái Tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh”. 

Quả vậy, việc xác định rõ chân lý nền tảng “Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nguyên lý và nguồn gốc phát sinh mọi sự tốt lành, thánh thiện” giúp chúng ta tin tưởng vững chắc Người chính là “Đấng Thánh của Thiên Chúa”[1]. Người là Đấng thánh hóa, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc từ nơi Người[2]. 

Chúa Giêsu đã gánh và xóa bỏ hết mọi tội lỗi của cả nhân loại chúng ta nên Người làm cho chúng ta nên lành nên thánh. “Như cành nho gắn liền với cây nho” tự bản chất sự tốt lành, thánh thiện của chúng ta có được là nhờ tháp nhập và luôn gắn kết cuộc đời mình với Chúa Giêsu Kitô.

Trong Thông điệp “Về sự Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu”, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã nói: “Nếu ân cần chịu khó thực hành việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, lẽ nào một linh hồn trung tín lại không đi tới sự hiểu biết tình yêu Chúa Kitô là tuyệt đích đời sống Công giáo. Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là tôn thờ Tình Yêu Thiên Chúa đã được tỏ ra cho chúng ta nơi Chúa Giêsu, đồng thời cũng là biểu lộ lòng yêu mến của ta đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân”. Nói cách khác, sự tôn thờ này giúp ta cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa đối với ta, nên ta phải thờ lạy, phải cảm tạ, phải bắt chước; đồng thời sự tôn thờ này cũng nhắc ta đến cùng đích phải đạt được, là làm cho tình yêu ràng buộc của ta với Chúa và với người khác được hoàn trọn. Như thế, đích nhắm nên lành nên thánh của đời sống chúng ta được bắt nguồn từ Trái Tim Đức Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta xây dựng tương quan với Thiên Chúa và với anh chị em đồng loại.

Hơn nữa, tình yêu được nung nấu bởi Thánh Tâm Chúa sẽ thánh hóa chính tâm hồn chúng ta làm cho chúng ta mỗi ngày một tốt lành thánh thiện hơn. Trong cuốn “Nhật ký tâm hồn”, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII (1958-1963) đã minh định: “Chính Trái Tim Chúa Giêsu là nơi tôi phải hướng đến để tìm ra giải đáp cho mọi vấn nạn của tôi. Tôi muốn lòng sùng kính Trái Tim Người, ẩn dấu trong bí tích Tình Yêu, là thước đo cho tất cả sự tiến bộ tâm linh của tôi. Tôi quyết tâm không để mình ngơi nghỉ cho đến khi tôi có thể thực sự nói rằng tôi đã được tan hòa vào trong Trái Tim Chúa Giêsu”.

Thế nhưng, mỗi khi đọc câu kinh này, có khi nào trong cuộc đời chúng ta tự hỏi ai có thể nên thánh? Nhiệm vụ nên thánh ai phải thực thi?

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn “Hãy vui mừng hân hoan” về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay đã nói:[3] “Ðể nên thánh không buộc phải là một giám mục, một linh mục hay một tu sĩ. Chúng ta thường bị cám dỗ nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có thể rút lui khỏi công việc bình thường để dành nhiều thời gian cầu nguyện. Trường hợp đó không đúng. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng cách sống cuộc đời với tình yêu và bằng cách làm chứng trong mọi công việc mình làm, ở bất cứ nơi nào mình sống. Anh chị em được mời gọi đến đời sống thánh hiến ư? Hãy nên thánh bằng cách sống quyết tâm của mình với niềm vui. Anh chị em đã kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho chồng hay vợ mình, như Đức Kitô chăm sóc cho Hội Thánh. Anh chị em làm việc để kiếm sống ư?  Hãy nên thánh bằng cách làm việc với sự liêm chính và kỹ năng trong khi phục vụ mọi người xung quanh mình. Anh chị em là cha mẹ hoặc ông bà ư? Hãy nên thánh bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ trẻ nhỏ theo cách của Chúa Giêsu. Anh chị em ở địa vị thẩm quyền ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc cho công ích và từ bỏ lợi ích cá nhân”.

Đức Thánh Cha nói tiếp[4]: “Một Kitô hữu không thể nghĩ đến sứ vụ của mình trên thế gian mà không nhìn thấy nó như một con đường để nên thánh, vì đây là ý muốn của Thiên Chúa, sự thánh hóa của anh em”[5]. Ước gì mỗi khi đọc lời kinh, chúng ta được thôi thúc và nung nấu tâm tình muốn nên thánh.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. 

 Nt. Maria Thérèse MINH THÙY, dòng Ðaminh Rosa Lima

_________________________________________

[1] Lc 4,34; Lc 1,35.

[2] Dt 2,11

[3] Tông huấn “Hãy vui mừng hân hoan” về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay, số 14.

[4] Tông huấn “Hãy vui mừng hân hoan” về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay, số 19.

[5] 1Tx 4,3.

1073