Sidebar

Thứ Sáu
12.07.2024

Trần gian ở trọ

image0-15


Chúa à,

Hoàng hôn buông trước sân nhà con chiều nay thật đẹp quá, như là món quà cuối ngày Chúa dành tặng riêng con vậy. Con lặng nhìn sắc hoàng hôn chuyển màu cho đến khi lịm tắt, như nhắc nhở con là một ngày đã sắp tàn. Tạm gác bỏ thôi những lưng chừng cuộc sống, những ngổn ngang suy tư, những buồn vui kiếp người…

Tạ ơn Chúa, thêm một ngày con trần gian ở trọ.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

296    14-03-2024