Sidebar

Thứ Hai
06.02.2023

Tri ân một thoáng đời...

image0-112


Thêm một ráng chiều rơi

Và con đó Chúa ơi

Lại ngập lời cảm mến

Cho một ngày nhẹ trôi...

 

Chúa biết rõ Chúa ơi

Con chẳng thể nhìn trời

Hoà muôn mầu thương quyện

Mà quên ngỏ đôi lời...

 

Lúc này ráng chiều trôi

Lời cảm tạ trên môi

Nay buồn vui con đó

Tri ân một thoáng đời!

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

168