Sidebar

Thứ Năm
20.06.2024

Trực tuyến: Đêm Diễn Nguyện Đức Maria Nữ Vương Ban Sự Bình An - Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long

ĐÊM DIỄN NGUYỆN ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN - TTHH ĐỨC MẸ FATIMA VĨNH LONG

 19g00 – 20g30: CANH THỨC CẦU NGUYỆN 

 19g00: Hội Dòng MTG Cái Nhum. (Theo nội dung Năm Sự Vui) 

 19g30: Hội Dòng MTG Cái Mơn. (Theo nội dung Năm Sự Thương)

  20g00: Hội Dòng Phaolô: (Bình an khi có Mẹ)  

  20g30: KIỆU ĐỨC MẸ - CHẦU THÁNH THỂ 

2178    13-10-2020