Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

Trực tuyến: Thánh lễ bế mạc năm thánh 150 năm thành lập dòng Kitô Vua và khấn dòng 19.11.2020

Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai chủ tế, vào lúc 9g30, thứ Năm, ngày 19.11.2020 tại nguyện đường dòng Kitô Vua.
img3272s

2417