Sidebar

Thứ Ba
05.12.2023

Trực tuyến: Trung tâm hành hương Đình Khao - Giáo phận Vĩnh Long - Chương trình hành hương ngày 03.7.2023

Trung tâm hành hương Đình Khao - Giáo phận Vĩnh Long.

Ngày hành hương 03.7.2023:

* Mừng kính 170 năm Thánh Philipphê Phan Văn Minh tử đạo.

* Mừng 85 thành lập Giáo phận Vĩnh Long.

* Đại hội Giới trẻ Giáo phận Vĩnh Long năm 2023.

Chủđề: HIỆP HÀNH SỐNG ĐỨC TIN

Chương trình:

- 7g00 - 8g00: Đón tiếp - Ổn định

- 8g00: Khai mạc - Nghi thức sám hối chung - Bí tích Hòa Giải

- 8g15 - 8g45: Giáo lý cho cộng đoàn

- 8g45 - 9g45: Hùng sử Đức tin

- 9g45: Giải lao và ổn định

- 10g00: Thánh lễ Đại triều mừng kính Thánh Philipphê Phan Văn Minh - do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai chủ sự.

- 11g00: Cơm trưa.

- 12g00: Tuổi trẻ khởi động.

- 12g30 - 13g15: Giáo lý cho người trẻ.

- 13g15 - 14g00: Tọa đàm sống Đức Tin.

- 14g00: Chầu Thánh Thể - Bế mạc.


513