Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

1844

Như một thói quen đạo đức và nhất là lòng kính mến Mẹ nồng thắm, con cái của Mẹ Maria ở Giáo Phận Vĩnh Long đã hướng lòng cũng như hiện diện tại TTHH Fatima cũng như...

 

2267

""Chúng ta đừng sợ khi lần chuỗi Mân Côi, đừng sợ khi loan báo Tin Mừng và đừng sợ khi phải đối diện sự dữ ma quỷ và xác thịt thế gian. Xin Mẹ thương cứu giúp chúng ta" : Đó chính là lời...

 

1494

"Mẹ đã nói với chúng ta là Trái Tim Mẹ sẽ thắng và trái Tim Mẹ sẽ thắng với điều kiện chúng ta sống như Mẹ,nếu như chúng ta biết thực hành những điều Mẹ dạyở Fatima. Mỗi...

 

1 2 >