Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

0

Năm nay cũng vậy, từ 12g 00 trưa ngày 12.5 giáo dân các họ đạo trong và ngoài Giáo phận đã lần...

 

< 1 2