Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

Truyền giáo bằng yêu thương phục vụ

Lc 12,35-38

thuongnien19Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hướng chúng ta đến ngày Người quang lâm bằng thái độ tỉnh thức và sẵn sàng “như người đợi chủ đi ăn cưới về”, để minh họa cho thái độ chờ đợi tích cực làm việc bổn phận, chứ không thụ động lười biếng bỏ bê công việc. Mỗi kitô hữu như một người đầy tớ “thắt lưng cho gọn”, tư thế sẵn sàng làm việc, và “thắp đèn cho sẵn” để khi chủ về thấy lối mà vào nhà.

Hình ảnh người đầy tớ trong tư thế sẵn sàng phục vụ như thế, được nêu gương bởi việc rửa chân của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly (Ga 13, 1-16). Với cử chỉ này, việc phục vụ nhân danh Thiên Chúa đã được nâng lên hàng bí tích tình yêu, trong Thánh Thể để người lãnh nhận được thông dự vào sự sống của Đức GiêsuRửa chân cho người khác là một cử chỉ được Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ như là một biểu hiện của phong cách sống phải đem đến cho mọi dân tộc. Trên thực tế, sau khi Đức Giêsu sống lại và lên trời, các môn đệ được thiên thần bảo đừng nhìn lên trời nữa, nhưng hãy đi thi hành sứ mạng để hoàn thành tất cả những điều Đức Giêsu đã nói và làm, với lời hứa rằng Người sẽ trở lại với các môn đệ giống như cách Người đã rời bỏ họ (x. Cv 1,11).

Thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu, trong bài đọc I, thánh Phaolô đã dùng Kinh Thánh để chứng minh rằng ơn cứu chuộc loài người đến từ Thiên Chúa nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Từ đó, thánh Phaolô xác tín rằng chúng ta được hưởng ơn cứu độ không phải do công trạng gì của chúng ta, nhưng là do lòng thương xót cao cả vô biên của Thiên Chúa. Với niềm xác tín như vậy, thánh Phaolô đã rong ruổi khắp nơi, không ngơi nghỉ và luôn luôn đầy niềm vui, hiến thân mình rao giảng Tin Mừng Đức Kitô, và sẵn sàng hân hoan cộng tác với Người trong công việc hòa giải, đồng thời tham dự vào các hi sinh của Người để đem sứ điệp Tin Mừng đến cho những người khác.

Chúng ta trông đợi trong niềm hi vọng Chúa Giêsu sẽ trở lại, và chúng ta thắt dây lưng gọn gàng, nghĩa là phục vụ người khác trong đức tin, rao giảng và giúp họ tham dự vào ơn cứu độ đã được ban cho chúng ta như một bảo chứng trong Thánh Thể. Đó chính là cách chúng ta loan báo Tin Mừng bằng một đời sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ mọi người.

 Lm Gioan B. Vũ Quốc Đạt 

538    22-10-2019