Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

873

Trong sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến hiện tượng tin giả trong...

 

724

Dòng Tên đang ở trong một kỷ nguyên mới về truyền thông trong việc phục vụ sứ mạng. Cha Bề Trên Cả Arturo Sosa mới đây đã nói rõ rằng ngài đang nỗ lực để xây dựng sứ mạng tông đồ này trong...

 

5813

Mùng 3 tháng 5 vừa qua là Ngày quốc tế tự do báo chí. Ngày này đã do Liên Hiệp Quốc thành lập hồi năm 1993 theo lời yêu...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >