Sidebar

Thứ Ba
28.11.2023

TTHH Fatima : Hành hương kính Mẹ 13.11

TTHH FATIMA VĨNH LONG HÀNH HƯƠNG 13.11 : MARIA – CON NGƯỜI CẦU NGUYỆN

          “Maria – Con người cầu nguyện” đó chính là chủ đề cũng như tâm tình mà Cha Giuse Nguyễn Văn Thượng – Quản Hạt Thạnh Phú – Giáo Phận Vĩnh L ong chia sẻ trong Thánh Lễ hành hương kính Mẹ hôm nay tại TTHH Fatima Vĩnh Long

          Với lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt thì giờ này đây bên Bến Tre, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai dâng Lễ kính Mẹ tại La Mã thì tại TTHH Fatima Vĩnh Long, Cha Quản Hạt Thạnh Phú cùng quý Cha dâng Lễ kính Mẹ.

          Cùng với Cha Giuse, có một số Cha khác nữa.

          Trong bài chia sẻ, Cha Quản Hạt nói lên cảm nhận của Cha về đời sống đức tin. Cha nói vì cơm áo gạo tiền nên người ta không đọc kinh chung nữa. Cầu nguyện không còn được coi trọng nữa …

          Sau đó, Cha kể về mẫu gương của Mẹ Maria là mẫu gương của cầu nguyện.

          Cha mời cộng đoàn cùng chiêm ngắm : Mẹ Maria là người sống đẹp lòng Thiên Chúa, Mẹ Maria con người chấp nhận thử thách và đức tin, Mẹ Maria – con người của sự vâng phục, Maria – Con người của hiệp thông …

Để kết thúc bài chia sẻ, Cha Quản Hạt kể câu chuyện của 1 gia đình sĩ quan ở Pháp. Dù phục vụ hay mãn quân ngũ, ông luôn luôn giữ tràng hạt Mân Côi và qua Tuần Cửu Nhật kính Mẹ, ông đã cứu 2 người giúp việc cho gia đình ông nghiện ma túy.

          Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Fatima Vĩnh Long ban cho Giáo phận muôn ơn lành của Chúa và Mẹ.


mg0198
mg0199
mg0202

mg0218
mg0224

mg0226

mg0231


mg0239
mg0247
mg0251

mg0258


mg0259
1766