TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG LA MÃ BẾN TRE : HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ 13 THÁNG 8

                Như đã hẹn với nhau, hôm nay, Thứ Hai, 13 tháng 8 năm 2018, con cái của Mẹ đã về bên Mẹ La Mã Bến Tre để hành hương kính Mẹ.

                Từ rất sớm, các cha đã ngồi tòa để chờ các hối nhân đến lãnh bí tích Giao Hòa.

                9 g 30, Thầy Giuse Vũ Văn Được đã hướng dẫn cộng đoàn hành hương kính Mẹ. Trong giờ hành hương này, Thầy Giuse mời cộng đoàn cùng nhìn về Mẹ Maria với mầu nhiệm Mẹ về Trời.

                10 g 00, Thánh Lễ tạ ơn được cử hành.

                Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long đã chủ tế Thánh Lễ. Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Quản Nhiệm Đaminh Nguyễn Hữu Trung, Cha phó Giuse Nguyễn Khánh Sơn và một số Cha khác nữa.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha mời cộng đoàn cùng nhìn về trang tin mừng hôm nay. Qua bài Tin Mừng, Chúa muốn nói cho mỗi người chúng ta, cho chúng ta nhiều bài học :

Không gây gương xấu : Tránh khoe khoang. Làm việc bác ái, không gây gương xấu. Đừng gây nghi ngờ cho anh chị em của mình.

Khiêm nhường : Là dấu hiệu tự do nội tâm mà mỗi người phải học hỏi.

Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng xin Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp giúp mỗi người chúng ta không gây gương mù gương xấu, biết sống hòa bình với anh chị em. Xin Mẹ phù hộ cho chúng ta trên bước đường về Nước Thiên Chúa với Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng ta không gây gương mù gương xấu để có thể rao giảng Tin Mừng trong những điều kiện chúng ta gặp phải. Cùng với Me,5 chúng ta xin Mẹ giúp cho chúng ta chấp nhận đau khổ vì Chúa.

Thánh Lễ hôm nay đã khép lại cho ngày hành hương kính Mẹ ngày 13 tháng 8 hôm nay. Tin tưởng Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp luôn luôn cứu giúp những ai đến với Mẽ để rồi con cái của Mẹ xin phó thác tất cả trong tay Mẹ.
20180813094442
20180813094446
20180813094451
20180813094454
20180813094457
20180813094503
20180813094508
20180813094509
20180813094513
20180813094516
20180813094519
20180813094522
20180813094525
20180813094527
20180813094530
20180813094532
20180813094535
20180813094551
20180813124517
20180813124448
20180813124406
3899621617760703724291152881252984883249152n