IMG 2089

  Đến hẹn lại về, con cái của Mẹ đã về với Trung Tâm Hành Hương La Mã để kính nhớ Mẹ và cùng Mẹ dâng Lễ tạ ơn Chúa. Tuy rằng không đông như các Chúa nhật hay các ngày hành hương chính trong năm nhưng con số cũng không đến độ là ít lắm.

                Từ sáng sớm, nhiều đoàn nhỏ đã đến cầu nguyện, đọc kinh trước linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre.

                9 giờ 00, những ai có nhu cầu đến với Bí Tích Hòa Giải có thể đến với tòa đặt sẵn cũng như có Cha ngồi bên Tòa Thánh Giuse.

    9 g 40, cộng đoàn cùng tham dự giờ hành hương kính Mẹ với chủ đề :Mẹ Maria là Đấng Trung Gian ban phát mọi ơn lành của Thiên Chúa.

                Để giờ hành hương được bắt đầu và sốt sắng, Cha dẫn mời cộng đoàn cùng Xin ơn Chúa Thánh Thần.

            Kinh Chúa Thánh Thần kết thúc, Cha dâng lời nguyện : Lạy Cha là Thiên Chúa nguồn mọi ơn lành, Cha đã ban cho nhân loại Đức Giêsu Kitô là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Bằng cái chết trên thập giá, Con Cha đã nối kết đất với trời để tuôn kéo ơn cứu độ xuống trên thế gian này.

Cha lại ban cho chúng con Đức Trinh Nữ Maria là Đấng Trung Gian ban phát mọi ơn lành của Cha. Đức Maria cưu mang và sinh hạ Con Cha cho nhân loại và đã cộng tác với Cha trong công trình cứu độ. Vì vậy Mẹ được Cha đặt để nhằm chuyển cầu cho chúng con.

Lạy Cha, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Cha nhìn đến những ước nguyện thầm kín của mỗi người và thương thực hiện những điều tốt lành cho chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Kế đến cộng đoàn cùng nhau hát bài Kìa Ai và cùng suy niệm với Cha hướng dẫn

Kính thưa cộng đoàn,

Ngày hành hương hôm nay, chúng ta sẽ chiêm ngắm Mẹ Maria là Đấng Trung Gian ban phát mọi ơn lành của Thiên Chúa.

Có một thời, người ta ngại nói đến Đức Maria là Đấng Trung Gian bởi vì điều đó làm lu mờ vị trí của Đức Giêsu Kitô trong chương trình cứu độ. Quả thật, trong lịch sử cứu độ, chỉ có một Đấng làm trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đấng đó chính là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, Đức Giêsu Kitô. Nơi Ngài có hai bản tính, bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Nơi con người đó, có sự hòa hợp giữa trời và đất. Và đặc biệt, nơi cái chết trên thập giá của Đức Giêsu, Ngài đã giao hòa giữa đất với trời, Ngài tuôn kéo ơn cứu độ từ trời cao xuống trên nhân loại. Và Ngài cũng chính là Ơn Cứu Độ duy nhất. Vị trí Trung Gian độc nhất vô nhị đó của Đức Kitô mọi người chúng ta đều tin nhận.

Nhưng đồng thời, trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa cắt đặt một con người để cộng tác với Chúa Giêsu đem ơn cứu độ đến cho loài người. Con người đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Không phải do bởi bản thân Đức Maria, nhưng chính Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ Thiên Chúa, Đấng đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa đến làm người. Mẹ cũng là người trao cho nhân loại Đấng Cứu Thế, Ơn Cứu Độ Trần Gian. Suốt cuộc đời tại thế của mình, Mẹ đã cộng tác với Chúa Giêsu để giúp cho nhân loại đón nhận ơn cứu độ. Và giờ đây trên thiêng đàng, Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh, Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Đức Maria là Nữ Vương cũng là Đấng Trung Gian để chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta, là Trung Gian ban phát mọi ơn lành của Thiên Chúa mà trong kinh cầu Đức Bà chúng ta thường đọc Mẹ là máng thông ơn Thiên Chúa.

Nhận ra vai trò và vị trí của Mẹ trong công trình cứu độ cũng giúp chúng ta nhận ra vai trò và vị trí của Mẹ trong cuộc đời của mỗi người. Có lẽ sẽ bất hạnh cho ai nếu không cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ và sẽ vô phúc cho bất cứ tín hữu nào nếu không nhận ra tình yêu thương của Đức Trinh Nữ Maria dành cho họ. Mẹ hằng luôn yêu thương chúng ta như lời Chúa Giêsu đã trăn trối cho Mẹ : đây là con của Bà.

Chúng ta hãy tin tưởng vào tình thương và vai trò đặc biệt của Mẹ, nhờ đó chúng ta cũng hết lòng yêu mến và biết mau mắn chạy đến cùng Mẹ.

Kính thưa cộng đoàn, Khi chiêm ngắm Đức Maria là Đấng Trung Gian ban phát mọi ơn lành, một lần nữa chúng ta xác tín hơn về lời cầu bầu đầy quyền thế của Mẹ trước ngai tòa Thiên Chúa. Không phải Thiên Chúa không ban hay cầm giữ ơn lành, nhưng Người muốn dùng cách tốt nhất để con cái của Người nhận rõ hơn tình yêu thương và tin tưởng hơn quyền năng Thiên Chúa vẫn đang bao bọc mỗi người chúng ta. Một trong những cách Thiên Chúa dùng là qua bàn tay yêu thương của Mẹ Maria. Mẹ chuyển cầu cho chúng ta những ơn lành để nhờ đó Mẹ dẫn đưa mọi người đến cùng Đức Giêsu Kitô.

Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta bơ vơ trong đau khổ, buồn phiền mà không biết chạy đến cùng ai, nhưng có một người đang chờ đón chúng ta. Người đó chính là người mẹ đầy yêu mến, Đức Trinh Nữ Maria. Khi chạy đến với Đức Mẹ, tấm lòng chúng ta như được làn gió mát làm tươi trẻ và được đón lấy bình an của Thiên Chúa.

Xin Mẹ giúp chúng ta biết sùng kính, mến yêu Mẹ để nhờ đó mỗi người luôn biết chạy đến khẩn xin và cậy trông. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chúng ta sẽ nhận được biết bao ơn lành của Thiên Chúa.

Sau phần suy niệm, cộng đoàn cùng đọc kinh Mân Côi.

Kinh Mân Côi kết thúc, Cha lại dâng lời cầu nguyện

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chúng con, Mẹ là Đấng Trung Gian thông chuyển mọi ơn lành của Thiên Chúa cho đoàn con của Mẹ. Thiên Chúa ban cho Mẹ vị trí cao trọng không những để Mẹ được tôn kính mến yêu mà còn là vì phần ích linh hồn chúng con. Nhưng bấy lâu nay chúng con lại không biết, lại xa rời Mẹ. Khi gặp những khó khăn thử thách, khi gặp những đau buồn sầu khổ, khi gặp đói nghèo bệnh tật, chúng con lại tìm kiếm những sự trợ giúp của trần gian, của những thế lực đen tối hay ỷ lại sức lực bản thân mình. Chúng con quên rằng Thiên Chúa đã ban cho loài người một Đấng Trung Gian để chuyển cầu mọi ơn lành.

Lạy Mẹ, chúng con xin hợp cùng Mẹ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã thương ban cho nhân loại một người mẹ đầy quyền thế để cầu bầu, cứu giúp. Xin Mẹ giúp chúng con biết một lòng yêu mến Mẹ và hết lòng tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa được thể hiện nơi tấm lòng từ mẫu của Mẹ. Chúng con xin xác tín rằng Mẹ chính là Mẹ Hằng Cứu Giúp là Đấng Trung Gian ban phát mọi ơn lành cho chúng con.

Cộng đoàn hết sức tâm tình cùng nhau hát chung bài “Nhìn lên Ảnh Mẹ” của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm.

Tiếp theo là những lời tạ ơn, lời xin ơn được dâng lên Mẹ.

Và cộng đoàn cùng nhau đọc Kinh tuần cửu nhật ngày thứ 7 kính Mẹ và Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

                10 g 5 phút, cộng đoàn cùng nhau bước vào Thánh Lễ tạ ơn.

                Thánh Lễ tạ ơn hôm nay do Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung chủ tế.

                Để vào Thánh Lễ Cha mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên Mẹ và chạy đến Mẹ xin dâng lên Mẹ để Mẹ chuyển cầu cho cộng đoàn những ơn lành cần thiết.

                Và rồi Cha chia sẻ thật xúc tích và trang trọng trong bài chia sẻ của mình (Mời cộng đoàn cùng xem Video bài giảng của Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung : https://youtu.be/fgSLM4u29wM)

                Thánh Lễ tạ ơn Chúa đầu tháng 8 do Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – Quản Nhiệm Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre cử hành được khép lại và rồi kế đến một đoàn hành hương khác cùng với Cha theo đoàn dâng Lễ.

                Sau Thánh Lễ, mọi người cùng nhau dùng chung bữa cơm huynh đệ.

                Nguyện xin Chúa thương qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre ban cho con cái của Mẹ những ơn lành cần thiết nhất là ơn đức tin để sống đạo và làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời.

IMG 2075

IMG 2076

IMG 2077

IMG 2079

IMG 2080

IMG 2081

IMG 2082

IMG 2082

IMG 2087

IMG 2089

IMG 2109

IMG 2124

 

 

 

IMG 2126