Sidebar

Thứ Ba
19.10.2021

ii1
St. Peter's Basilica | Vatican News


Từ ngày 01/10 tới đây, để vào Vatican cần có giấy chứng nhận đã chích ngừa Covid-19, quen gọi là “Hộ chiếu xanh” (green pass), hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh Sars-Cov-2, hay đã được xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trên đây là nội dung sắc lệnh được Đức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách Quốc gia thành Vatican, ban hành và công bố hôm 20/9/2021 vừa qua, theo yêu cầu của Đức Thánh cha về việc cần áp dụng các biện pháp thích hợp để đối phó với tình trạng y tế khẩn cấp trong nội thành Vatican.

Lệnh này được áp dụng cho các công dân Vatican, những người cư trú trong Quốc gia Thành Vatican, các nhân viên phục vụ các cơ quan Tòa Thánh dưới bất kỳ danh nghĩa nào, các khách viếng thăm hoặc những người hướng dẫn các dịch vụ tại tiểu quốc gia này.

Qui luật này không được áp dụng cho những người tham dự các lễ nghi phụng vụ, trong thời gian diễn ra buổi lễ. Tuy nhiên, họ vẫn phải tuân hành các qui luật y tế cần thiết như giữ sự cách quãng, đeo khẩu trang, giữ các qui luật vệ sinh, giới hạn di chuyển và tránh tụ tập.

Các nhân viên hiến binh Vatican có nhiệm vụ thi hành các biện pháp kiểm soát trên đây.

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - Nguồn: Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu (21/9/2021)

38