Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Từ bỏ chứ không vứt bỏ

Thứ Hai tuần XIII (Mt 8,18-22)
 
00 00 porter la croix

Ý tưởng chủ đạo trong giáo huấn của Chúa Giê-su hôm nay dành cho những ai muốn đi theo Ngài là ‘phải bỏ’ mọi sự. Khi nghe hai chữ ‘phải bỏ’ ta hiểu mệnh lệnh này đến từ Người sai đi. Phải bỏ những thứ cần thiết hoặc còn yêu thích thì khác với ‘vứt bỏ’ là những thứ ta đã chán chê, không cần nữa. Sự từ bỏ của môn đệ đi theo tiến trình từ bên ngoài đến bên trong, từ yếu tố vật chất đến tinh thần. Bề ngoài là tiền của, phương tiện, nhà cửa những thứ tối thiểu đảm bảo an toàn cho đời sống con người cũng như : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20). Chúa Giê-su không ngần ngại nói với kẻ muốn đi theo là ngay cả những thứ tối thiểu của một con người Ngài cũng không có.

Chúa Giê-su còn mời gọi người theo Chúa bước xa hơn, quyết liệt hơn. Ngay cả tình cảm với cha mẹ cũng phải từ bỏ : “Anh hãy theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” (Mt 8,22). Nếu ta cho đòi hỏi ở trên là khắt khe, khó thực hiện thì với điều kiện tiếp theo đây sẽ khiến những ai còn lừng khừng trong lựa chọn muốn làm môn đệ Chúa phải bỏ cuộc. Quả thực, để đi theo Chúa đã khó, trung thành với sứ mệnh là cả một quá trình dài với những gian nan, thử thách. Trên hành trình ấy nếu người môn đệ còn bám víu, lệ thuộc vào những thứ bề ngoài, thì tránh sao khỏi bị tình cảm gia đình, lứa đôi níu kéo.

Chúng ta không nên hiểu Chúa Giê-su dạy môn đệ vứt bỏ vật chất hay có ý coi thường tình cảm gia đình. Nhưng phải biết rằng, con người chỉ thực sự trở thành môn đệ Chúa khi biết sống trọn vẹn huấn lệnh Chúa truyền. Những gì ta làm như hy sinh, từ bỏ, khổ chế chỉ có giá trị nếu được thực thi với hết khả năng của mình, để nói lên lòng trung thành, sự tin tưởng phó thác cho thánh ý Chúa. Từ những đòi hỏi dành cho người môn đệ Chúa. Tin mừng cũng mời gọi Ki-tô hữu kiểm thảo lại đời sống. Những phương tiện, vật chất tôi đang sử dụng có dư thừa quá mức trong khi người bên cạnh thì thiếu thốn tư bề không ? Những việc tôi đang làm có đem lại lợi ích cho cộng đoàn, giáo xứ và gia đình tôi không ? Và giữa những bộn bề của lo lắng, ưu tư, công việc đâu là việc Chúa muốn tôi làm hơn ?

Lạy Chúa, thực hiện lời Chúa dạy không bao giờ là dễ dàng cho chúng con, nhưng con tin chỉ khi nào con biết nhìn lại chính mình, ngồi lại bên Chúa, yêu Chúa cách chân thành, con sẽ biết chọn lựa thế nào trước những thách đố dành cho mình. Xin giúp con tin cách không nghi nan rằng, Chúa sẽ dự liệu cho con mọi điều cần thiết theo ý Chúa chứ không theo ý con. Amen!

 Nt. Scholastica Vũ Hiền

548    01-07-2019