Sidebar

Chúa Nhật

22.05.2022

Từ “hiệp nhất” có nghĩa là gì?

web3ecumenicalwiki
 Public Domain


Từ “hiệp nhất” có ý muốn đề cập đếnmột toàn thể thế giới có người sinh sống” và thể hiện ước muốn để tất cả các Kitô hữunên một”.

Trong suốt thế kỷ qua, Giáo Hội đã nhấn mạnh nhiều đến việc tái hợp các Kitô hữu. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, vì các Kitô hữu đã chia rẽ theo vô số hướng trong hàng ngàn năm qua.

Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng để mang chúng ta lại gần nhau hơn hằng năm bằng một sự hiệp nhất lâu dài.

Thông thường, từ “hiệp nhất(ecumenical) được sử dụng để mô tả mọi nỗ lực nhằm để tái hợp các Kitô hữu.

Từ này có nghĩa là gì?

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đưa ra một định nghĩa ngắn gọn trên trang web của mình.

Chủ trương hiệp nhất (Ecumenism), một từ có nguồn gốc từ chữ “oikoumene” trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “một toàn thể thế giới có người sinh sống”, là việc thúc đẩy sự hợp tác và thống nhất giữa các Kitô hữu. Chúa Giêsu Kitô đã thành lập một Giáo Hội duy nhất và giữa lúc chịu khổ nạn, Người đã cầu nguyện rằng: “Để tất cả nên một.(Ga 17,21)

Công đồng Vaticanô II đưa ra một định nghĩa tương tự về thuật ngữ này trong Sắc lệnh về Hiệp nhất.

Rất nhiều người ở khắp nơi được khích lệ bởi ơn này và nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động, một phong trào tái lập sự hiệp nhất mọi Kitô hữu cũng được phát khởi mỗi ngày một rộng rãi hơn nơi những anh em phân ly với chúng ta. Tham dự phong trào tìm về hiệp nhất này, cũng được mệnh danh là phong trào hiệp nhất, là những người cầu khẩn Chúa Ba Ngôi và tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa và là Ðấng Cứu Thế, không những từng cá nhân riêng rẽ, mà còn tụ họp lại nơi những cộng đoàn trong đó họ đã được nghe Phúc Âm, và mỗi người gọi các cộng đoàn ấy là Giáo Hội của họ và của Thiên Chúa. Tuy nhiên hầu như tất cả, dầu mỗi người mỗi cách, đều ngưỡng vọng một Giáo Hội duy nhất và hữu hình của Thiên Chúa, một Giáo Hội thực sự phổ quát và được sai đến với toàn thể thế giới, để thế giới trở về với Phúc Âm và nhờ vậy, được cứu rỗi hầu làm vinh danh Thiên Chúa. (Unitatis Redintegratio, số 1)

Hơn nữa, từ này thường được gắn với thuật ngữ các phong trào hiệp nhất("ecumenical movements", hay có nơi dịch là “các phong trào đại kết”), đây là một danh từ cũng được văn kiện trên giải thích.

Phải hiểu danh từ “phong trào hiệp nhất” là những hoạt động và sáng kiến được phát động và tổ chức nhằm cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu, tùy theo những nhu cầu khác nhau của Giáo Hội và những thời cơ thuận tiện. (Unitatis Redintegratio, số 4)

Giáo Hội vẫn luôn tiếp tục dấn thân trên cuộc hành trình hiệp nhất này và cũng mong ước như Chúa Kitô rằng, Để tất cả nên một. (Ga 17,21)

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (16/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

393