Với tâm tình con thảo và lòng kính mến Mẹ đặc biệt, một số chị em thuộc Tu Hội Nô Tỳ Thiên Chúa đã lặn lội từ Sài Gòn về thăm Mẹ tại mảnh đất thiêng La Mã Bến Tre. Dù là qua ngày Hành Hương Minh Niên nhưng hôm nay con cái của Mẹ từ nhiều nơi cũng về bên Mẹ.

          11 giờ 00, cộng đoàn cùng với Mẹ dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa. Chủ tế Thánh Lễ hôm nay do Cha F.X Cường (Cha Dòng) đến từ Giáo Phận Cần Thơ (Video Giảng : https://youtu.be/iFChTnx5dfI).

          Thánh Lễ được cử hành hết sức trang nghiêm và sốt sắng.

 

          Xin Mẹ La Mã tuôn đổ muôn vàn ơn phúc trên Cha F.X, đoàn hành hương và đặc biệt là quý chị trong Tu Hội Nô Tỳ Thiên Chúa.

img0004 

img0005

img0006

img0007
img0012


img0017

img0019

img0026

img0040

img0041

img0044
img0049