Sidebar

Thứ Bảy
02.07.2022

111

Mẹ đã hiến trọn cuộc đời mình để phục vụ cho chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa như một “nỹ tỳ” trung tín (x. Lc 1,38) bằng việc sống...

 

178

Đi tu bước theo tiếng gọi dâng hiến, mỗi người tu sĩ đã được học biết rõ căn tính chung và thiết yếu của đời sống thánh hiến là...

 

138

Hôm nay em thật ngỡ ngàng khi nhận được tin từ Má rằng: “Anh đã xin tạm dừng lại, để suy nghĩ...

 

131

Gia đình dường như chiếm một vai trò không thể hoán vị với những điều khác trong tôi, một kẻ mà phần lớn tuổi thơ được...

 

1 2 3 4 5 6 > >>