Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

61

Các Nữ tu Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở Zambia đã thành lập một trường học cho những trẻ em khuyết tật, hỗ trợ cho các em về tâm lý xã hội, vật lý trị liệu, trị...

 

1 2 3 4 5 6 > >>