Sidebar

Thứ Sáu
12.08.2022

482

“Đức Gêsu Ki tô Chịu –Đóng- Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng...

 

419

Chúng ta đang sống trong thời đại của tri thức, khoa học và công nghệ. Thế giới ấy đòi hỏi mỗi người phải trang bị cho mình kiến thức cơ bản trên hầu hết các lãnh vực của đời sống xã hội. Tu sĩ là những người được...

 

645

Có thể thực hiện sứ mệnh tông đồ mà không cần cộng đoàn hay không? Thi hành sứ vụ tông đồ tự mình mà không bị ai chi phối và cũng không phải dính dáng gì đến một cộng đoàn cụ thể,...

 

826

Đời sống thánh hiến là một hồng ân Thiên Chúa ban, và việc tuyên giữ những lời khuyên Phúc Âm làm cho người tu sĩ ngày một lớn lên trong tình yêu, được kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô và ước...

 

671

Nhớ những ngày đầu con mong được đến với Hội Dòng, lúc đó sự khao khát thúc giục tâm hồn con thật mạnh mẽ, con...

 

1167

Tài liệu mới đây của Bộ Tu Sĩ “Rượu Mới Bầu Da Mới”(2017) khi bàn về “Ơn Gọi và Căn Tính” có nhắc đến sự phân ly trong đời tu đưa đến một sự khủng...

 

488

“Hãy luôn là chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, cuộc sống vốn có nhiều khó khăn thử thách, nỗi buồn và cả những thất...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>