Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

1113

Ai ai trong cuộc đời cũng đã từng ngắm cánh diều. Có những người suốt tuổi thơ đã rong ruổi theo nhưng cánh diều trên cánh đồng, bờ đê cả mùa hè. Những con diều no gió vút bay lên cao mang theo tiếng reo hò, phấn khởi, say xưa của...

 

666

“Đức Gêsu Ki tô Chịu –Đóng- Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng...

 

579

Chúng ta đang sống trong thời đại của tri thức, khoa học và công nghệ. Thế giới ấy đòi hỏi mỗi người phải trang bị cho mình kiến thức cơ bản trên hầu hết các lãnh vực của đời sống xã hội. Tu sĩ là những người được...

 

799

Có thể thực hiện sứ mệnh tông đồ mà không cần cộng đoàn hay không? Thi hành sứ vụ tông đồ tự mình mà không bị ai chi phối và cũng không phải dính dáng gì đến một cộng đoàn cụ thể,...

 

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>