Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Tường thuật lễ Quới Chức 21/11

z4905741566412be20237b321b35b4b84a1d97891783c6
Sáng nay ngày 21 tháng 11 năm 2023, tại Trung Tâm Hành Hương Đình Khao, trong tâm tình tôn kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, đặc biệt có 2 thánh tử đạo thuộc Giáo phận Vĩnh Long là Philipphê Phan Văn Minh và Giuse Nguyễn Văn Lựu. Giáo phận Vĩnh Long mừng kính các Ngài và cũng là ngày Quới Chức của Giáo Phận. Với số lượng tham dự viên ngày truyền thống khoảng 1500 Quới Chức thuộc nhiều họ đạo trong Giáo Phận.

Lúc 8h00, khai mạc chương trình, sau đó Quới Chức học hỏi về chủ đề gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Lúc 10h00, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã chủ sự Thánh Lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cùng hiệp dâng Thánh lễ với Đức Cha có Đức Ông Barnabê tổng đại diện, quý cha quản hạt và quý cha trong giáo phận.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô nhắc lại Lời Chúa Giêsu “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23) mời gọi cộng đoàn cùng hướng về đời sống đức tin của các Thánh Tử Đạo để vác thập giá đời mình theo Chúa và trở nên chứng nhân cho tình yêu Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của 2 Thánh Tử Đạo Philipphê Phan Văn Minh và Giuse Nguyễn Văn Lựu ban cho Giáo Phận Vĩnh Long, cách riêng Quới Chức của Giáo Phận trung thành bước theo Chúa trên con đường đức tin và can đảm tuyên xưng Danh Chúa giữa những thử thách của cuộc đời.

Link tải hình >>>
Truyền Thông Giáo Phận Vĩnh Long

807    23-11-2023