Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Tường trình về Hội nghị các Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin (15-18/01/2019)

 

 

Tường trình về Hội nghị các Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin (15-18/01/2019)

 

Từ ngày 15-18.01.2019, tại Bangkok, Thái Lan, đã diễn ra Hội nghị các Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của các Hội đồng Giám mục Á châu với phái đoàn Bộ Giáo Lý Đức Tin. 

Nay, trân trọng giới thiệu Tường trình của Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về hội nghị này.


Văn phòng Tổng Thư ký HĐGM Việt Nam

 

3406    23-01-2019