Sidebar

Chúa Nhật

26.06.2022

43

Ðể chiêm ngắm một bức Icône, đặc biệt là những bức vẽ Ðức Maria, Ðức Giêsu; và đặc biệt hơn nữa, những bức hình dung Chúa Ba Ngôi, chúng ta phải được...

 

1 2 3 4 5 >