Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

315

Ðể chiêm ngắm một bức Icône, đặc biệt là những bức vẽ Ðức Maria, Ðức Giêsu; và đặc biệt hơn nữa, những bức hình dung Chúa Ba Ngôi, chúng ta phải được...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >