Sidebar

Thứ Hai
04.12.2023

Vầng Trăng tuyệt vời...

image0-7


“Mẹ là trăng thanh, đêm về chiếu sáng mênh mang…”

Con từ xa nhìn Mẹ với vầng trăng của đêm nay. Mẹ thật là thế đó, “như một vầng trăng, vầng trăng tuyệt vời.” Mẹ đẹp và dịu hiền như một vầng trăng trung gian, thu nhận ánh sáng từ mặt trời Thiên Chúa và làm cho ánh sáng ấy dịu bớt phần chói rạng để làm phù hợp với cái nhìn yếu ớt của loài người chúng con (như Thánh Louis Marie de Montfort đã từng giải thích.) Mẹ chính là trung gian môi giới giữa Thiên Chúa và loài người. Nhờ việc cầu bầu của Mẹ mà Thiên Chúa ban ơn phúc cho chúng con.

Ôi nhưng dù vầng trăng có tuyệt vời đến mấy thì đối với linh mục nhạc sĩ Kim Long thì “vầng trăng lung linh trời đêm, so với Mẹ còn kém xa…”

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

267