Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

Vị tân Tiến sĩ Hội Thánh đã từng lắng nghe Thánh Polycarpô, người môn đệ của Thánh Gioan Tông đồ

web3saintirenaeuswiki
 Lucien Bégule - Photo Gérald Gambier | Public Domain via Wikipedia


Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức xác nhận rằng
trong số các Kitô hữu của những thế hệ đầu tiên, Thánh Irênê sẽ trở thành vị Tiến sĩ Hội Thánh thứ 37.

Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ mong muốn phong Thánh Irênê thành Lyon làm Tiến sĩ Hội Thánh vào ngày 7 tháng 10 năm 2021, trong một bài phát biểu trước một nhóm các nhà thần học Công giáo và Chính thống. Và vào ngày 21 tháng 01, điều này đã trở thành chính thức, qua việc Thánh Irênê sẽ được phong làm vị Tiến sĩ Hội Thánh thứ 37.

Đức Thánh Cha đã giải thích về việc làm thế nào mà ngài lại nghĩ điều này sẽ giúp ích cho việc hướng về Thánh Irênê như một mẫu gương về “cầu nối tinh thần và thần học”.

Tên của ngài, Irênê, chứa từ hòa bình”. Chúng ta biết rằng hòa bình của Chúa không phải là hòa bình “thương lượng”, kết quả của các thỏa thuận nhằm bảo vệ lợi ích, mà là hòa bình hòa giải, gắn kết với nhau trong tình hiệp nhất. Đó là hoà bình của Chúa Giêsu. Vì như Thánh Phaolô Tông đồ đã viết, Đức Kitô “là bình an của chúng ta; Người đã liên kết đôi bên, và đã phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét”(Ep 2,14).

Thánh Irênê sẽ trở thành vị Tiến sĩ Hội Thánh thứ 37, nhập đoàn vào nhóm bốn vị thánh Tiến sĩ Hội Thánh người Pháp khác, bao gồm Thánh Bênađô thành Clairvaux, Thánh Hilar thành Poitiers, Thánh Phanxicô Salêsiô, và Thánh Têrêsa thành Lisieux.

Năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tuyên bố Thánh Grêgôriô thành Narek là Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Irênê là một vị thánh có mối liên hệ rất chặt chẽ với các tông đồ, như Bách khoa toàn thư Công giáo giải thích.

Chắc chắn rằng, khi còn rất trẻ, Thánh Irênê đã từng nhìn thấy và nghe thấy vị Giám mục thánh thiện Polycarpô (mất năm 155) tại Smyrna… [ngài vốn là] môn đệ của Thánh Gioan [giống như Thánh Irênê], ​​theo một cách nào đó, cũng thuộc về Thời đại các Tông đồ.

Sự kế thừa này càng cho thấy đức tin của các tông đồ đã được truyền lại thành công như thế nào cho những người khác, những người đã noi gương đức tin của các ngàigìn giữ cho đức tin đó tồn tại qua những năm tháng gian nan.

Mặc dù Thánh Irênê có thể là một vị thánh của Giáo Hội thời sơ khai, nhưng mẫu gương của ngài vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay và Đức Thánh Cha Phanxicô muốn chúng ta khám phá lại cuộc đời của ngài để chúng ta có thể trở thành những cầu nối trong xã hội hiện đại của chúng ta.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (23/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

776