Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Video về Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 trong 90 giây


Nếu bạn đã bỏ lỡ
kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023, bạn sẽ cảm thấy như mình đã từng hiện diện ở đó sau khi xem đoạn video nổi bật dài 90 giây của chúng tôi!

Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 có thể đã kết thúc vào Chúa nhật, nhưng đối với hàng trăm ngàn bạn trẻ hành hương đến Lisbon, công việc loan báo Tin Mừng chỉ mới bắt đầu. Nếu bạn đã bỏ lỡ các cuộc lễ hội trên, chúng tôi hy vọng đoạn phim này sẽ giúp bạn góp phần vào vẻ đẹp và lòng hăng say của những ngày tuyệt vời này.

 

Tác giả: John Touhey - Nguồn: Aleteia (08/8/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

196