Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

Việc kỳ diệu Chúa làm

(Tl 13,2-7.24-25); Lc 1,5-25)

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chiêm ngưỡng những việc kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện cho con người. Ngài có thể làm tất cả mọi sự, làm những việc vượt sức tự nhiên của con người, bởi Ngài là Thiên Chúa toàn năng.

Quả vậy, bài đọc thứ nhất nói về việc sinh hạ của Sam sôn, một ngôn sứ được sinh ra theo lời tiên báo của sứ thần, và việc Samsôn thực hiện sứ mệnh được trao phó. Bài Tin Mừng cho chúng ta chiêm ngưỡng việc sinh hạ của thánh Gioan Tẩy Giả, một ngôn sứ kêu gọi toàn dân ăn năn hối cải trở về với Chúa. Như vậy, chúng ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa trên tất cả mọi sự, ngay cả những điều mà đối với con người là không thể, và Người cũng ban cho mỗi người có một kế hoạch riêng, một ơn gọi riêng để chu toàn bổn phận của mình. Vì thế, mỗi người hãy vui mừng đón nhận ơn gọi của mình, đừng so đo tính toán, nhưng hãy chu toàn ơn gọi với mọi khả năng Chúa ban. Hãy làm cho kế hoạch của Thiên Chúa đặt nơi mình được hoàn thiện.

 
175 702x332

Một cách cụ thể, Thánh Luca còn nói về thái độ của ông trước lời của Thiên Chúa. Ông đã nghi ngờ lời của Thiên Chúa phán qua sứ thần Gáprien khi không được phép nghi ngờ. Ông nghi ngờ bởi ông đã tin theo lý luận của loài người hơn là quyền năng của Chúa. Ông cho rằng mình đã già, bà xã ông cũng đã lão, nên Chúa cũng không thể thực hiện điều này được. Cũng có lúc trong cuộc sống, chúng ta chọn thái độ của Dacaria. Chúng ta quá tự cao tự đại, dựa vào sự hiểu biết riêng mà không lắng nghe tiếng Chúa, so đo tính toán, bắt bẻ và nghi ngờ lời Chúa nói. Hãy khiêm nhường quay lại, nhìn nhận thân phận tội lỗi và yếu kém của mình, và sẵn sàng đón nhận Lời Chúa, lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn mọi suy nghĩ và hành động của mình, đừng lấy lý luận khoa học, để chống lại sứ điệ Chúa muốn gửi mỗi ngày.

Vì nghi ngờ Lời Thiên Chúa nên môi miệng và tâm hồn của Dacaria đã bị câm, cho đến khi Lời là Đức Giêsu được tỏ hiện. Đứng trước lời của Thiên Chúa, chúng ta cần tin tưởng đón nhận, như thánh Giuse xưa: ông đã làm như lời sứ thần truyền. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết lắng nghe tiếng Chúa, để môi miệng chúng ta được mở ra mà chúc tụng Thiên Chúa, và đem Lời Chúa đến cho tha nhân.

 Nhóm suy niệm BC

687    19-12-2019