Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Viếng xác cầu nguyện cho Cầu cho ân nhân đoàn Thiếu Nhi

Viếng xác cầu nguyện cho Cu cho ân nhân đoàn Thiếu Nhi

 

 

 

Cu cho ân nhân đoàn Thiếu Nhi

1. LỜI DẪN

 2. HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN

3. TIN MỪNG (Lc 25,31-40)

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? ” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

Đó là lời Chúa

4. LỜI NGUYỆN

Thiên Chúa là cha toàn năng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết và cho thân xác yếu hèn của chúng con được phục sinh. Vậy ta hãy tha thiết nguyện cầu:

§  Lạy Chúa Kitô là Đấng an ủi kẻ ưu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt cho những kẻ thương khóc người thân, xin nâng đỡ gia đình tang quyến đây đang phải ưu phiền vì tang tóc. Xin Chúa nhận lời chúng con

§  Xưa Chúa đã giải thoát ba thiếu niên khỏi lửa hồng thiêu đốt xin đừng chấp tội linh hồn ………. vừa mới qua đời.

§  Lạy Chúa, linh hồn …… khi còn ở đời này đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Vậy giờ đây, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở lượng từ bi đón nhận linh hồn…………. vào hàng ngũ các thánh trên trời. 

5. HÁT: Hát bài hát thích hợp

6. KINH NGUYỆN

§      Lạy Cha chúng con ở trên trời….

§      Tôi tin kính Đức Chúa trời…

§      Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu….

§      Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ ….

§      Chúng con trông cậy ….

§      Ba câu lạy.

7. HÁT KẾT

 

1293