Sidebar

Thứ Bảy
23.09.2023

Viếng xác cầu nguyện cho Cầu cho thân nhân của Giáo Lý Viên

Viếng xác cầu nguyện cho Cầu cho thân nhân của Giáo Lý Viên

 

Cầu cho thân nhân của Giáo Lý Viên

1. LỜI DẪN

 

Tạ ơn Chúa đã cho con là người, trong muôn người con thành một chứng nhân sống động. Trên vai con Chúa trao một sứ vụ làm người, làm con Chúa, làm Cha (Mẹ), làm chồng (vợ), làm công dân trong xã hội. Con đã đi trọn con đường kiếp người, có trăn trở, có khốn khó trăm bề. Nhưng con vẫn cố gắng hết lòng để chu toàn thánh ý Chúa. Giờ đây, con đến trước nhan Ngài. Trình diện Chúa với đôi tay trắng trơn. Xin thương con, Lạy Chúa, Cha từ nhân.

Kính thưa cộng  đoàn,

Linh hồn ….. đã đi hết chặng đường nơi dương gian. Ông (bà) đã để lại hoa trái nảy sinh là những mầm non trong gia đình. Anh (Chị) …… là Giáo lý Viên trong gia đình Thiếu Nhi thánh Thể, và còn nhiều người khác cũng đang làm sống sự sống của ông (bà) để lại sinh tồn và phát triển. Ông (bà) ra đi về với Chúa nhưng sự sống vẫn tồn tại nơi gia đình, trong giáo  xứ. Vậy trong tâm tình tri ân người cha (mẹ) đã đóng góp phần công sức cho công cuộc giáo dục đức tin. Chúng ta cùng hiệp dâng lời nguyện cầu để Chúa thương  ban cho linh hồn … sớm hưởng tôn nhan Chúa.

2. HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN

3. TIN MỪNG (Ga 11,17-27)

Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại! ” Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? ” Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Đó là lời Chúa

4. LỜI NGUYỆN

Đức Kitô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Vì thế, ta hãy tha thiết cầu nguyện:

§  Lạy Chúa Kitô là Đấng an ủi kẻ ưu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt cho những kẻ thương khóc người thân, xin nâng đỡ gia đình tang quyến đây đang phải ưu phiền vì tang tóc. Xin Chúa nhận lời chúng con

§  Lạy Chúa Kitô là ánh sáng trần gian, Chúa đã mở mắt cho người mù được thấy, xin cho linh  hồn …. được vui hưởng ánh sáng ngàn thu

§  Lạy Chúa, Chúa là Đấng rất mực khoan dung hằng tha thiết cho mọi người được ơn cứu độ. Xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể các thánh chuyển cầu mà ban cho thân nhân của chúng con là linh hồn …đã lìa thế thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. 

5. HÁT: Hát bài hát thích hợp

6. KINH NGUYỆN

§      Lạy Cha chúng con ở trên trời….

§      Tôi tin kính Đức Chúa Trời…

§      Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu….

§      Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ ….

§      Chúng con trông cậy ….

§      Ba câu lạy.

7. HÁT KẾT:  Con ra đời có mẹ Cha, là trời cao biển lớn bao la

 

1264