Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Xin làm cho con được sạch

image0-13


Lạy Chúa, con cũng mang trong người một loại phong cùi với nhiều vết lở loét không phải nơi xác thể nhưng ở tâm hồn con Chúa ơi. Những vết lở này cũng khiến con mất đi những thân tình con vun đắp lâu nay họ phải tránh né lìa xa con. Những thói quen khắc nghiệt, những lời nói thiếu nghĩ suy, những mỉa mai châm biếm hoặc những thứ tương tự không những làm tổn thương linh hồn con, nhưng nó cũng làm ảnh hưởng đến những người gần gũi với con.
 

Hôm nay như anh phong cùi trong Kinh Thánh con nhận ra những vết lở loét nơi chính tâm hồn mình, và con cũng nài xin Chúa chạm sờ vào con, xin hãy làm cho con cũng được sạch như ý Chúa muốn.

Xin biến đổi con Chúa ơi, vì con tín thác nơi Ngài!

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

112