Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã cho biết vào Thứ Tư rằng các loại vaccine COVID-19 thì không nên đề xuất ngay cho trẻ em, khi các loại vaccine này sẵn sàng.

Trẻ em là những đối tượng hiếm có các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng, vẫn chưa được thử nghiệm đối với bất cứ một loại vaccine coronavirus thử nghiệm nào. CDC cho biết tính đến giờ thì các thử nghiệm y khoa chỉ mới bao gồm người lớn không mang thai, khi nhấn mạnh rằng các nhóm đề nghị có thể thay đổi trong tương lai khi các thử nghiệm y khoa mở rộng để tuyển thêm người.

Hãng Pfizer Inc đã cho biết là họ sẽ đăng ký trẻ em, là những người có khả năng về việc lây loại virus sang cho các nhóm có nguy cơ cao, độ tuổi chính là 12, trong giai đoạn thử nghiệm cuối của loại vaccine COVID-19, trong khi hãng AstraZeneca đã cho biết nhóm bệnh nhân phụ trong cuộc thử nghiệm lớn sẽ thử trẻ em từ 5 đến 12 tuổi.

Vẫn chưa có vaccine cho COVID-19, nhưng nhiều công ty như Pfizer và Moderna Inc đang trong những thử nghiệm giai đoạn cuối cho các loại vaccine thử nghiệm của họ.

CDC cũng cho biết vào thứ Tư rằng bất cứ một loại vaccine coronavirus nào, ít nhất vào lúc đầu, nên được sử dụng dưới sự khẩn cấp của Bộ Quản Lý Lương Thực và Dược Phẩm khi họ trao quyền, và rằng sẽ có thể có một nguồn cung giới hạn các loại vaccine trước khi kết thúc năm 2020.

Trong trường hợp nguồn cung giới hạn, một số nhóm có thể sẽ được đề xuất tiêm một liều vaccine COVID-19 trước, CDC cho biết.

Các loại vaccine COVID-19 cần phải được thực hiện trong 4 giai đoạn, với nguồn cung đầu tiên cho các nhân viên y tế và những người cấp cứu ở tuyến trước, một uỷ ban chuyên gia độc lập đã được các quan chức y tế hàng đầu Hoa Kỳ đề nghị vào đầu tháng này.

Đan Sĩ