Sidebar

Thứ Bảy
02.07.2022

266

Trong đời sống ơn gọi, mục đích và lẽ sống của người môn đệ là tìm ra thánh ý Chúa trong từng...

 

411

“Tại sao tôi đi tu?”. Đó chính là vì “Tôi yêu Giêsu”. Tôi nghĩ, không có gì ở trần gian này đem lại cho tôi...

 

1 2 3 >