Ông Stephan Posner, một trong các người có trách nhiệm của cộng đoàn Arche Quốc tế

 

Ông Stephan Posner, một trong các người có trách nhiệm của cộng đoàn Arche Quốc tế đã lên tiếng trên Vatican News, ông cho biết hàng trăm thành viên của Công đoàn Arche sẽ được Đức Phanxicô tiếp tại Rôma vào cuối tháng 5.

Một sự hỗ trợ lớn lao. Các tiết lộ về ông Jean Vanier đã tạo một làn sóng phẫn nộ  cả trong và ngoài cộng đoàn Arche, Đức Phanxicô đã hỗ trợ cho những người có trách nhiệm cộng đoàn hiện nay, họ đã làm một cuộc điều tra lịch sử. Ông Stephan Posner, trách nhiệm cộng đoàn Arche Quốc tế nói với Radio Vatican, vào cuối tháng 1, một nhóm nhỏ đại diện cộng đoàn đã đến Rôma để gặp Đức Phanxicô.

Trong buổi tiếp kiến, Đức Phanxicô đã hỏi họ ngài có thể làm gì cho họ. Ông Stephan Posner xin ngài tiếp một phái đoàn thành viên của cộng đoàn Arche trong vài tháng tới. Đức Phanxicô đồng ý và hỏi họ khi nào và bao nhiêu người. Ông đã trả lời với ngài “vào khoảng cả trăm người và vào tháng 5 hay tháng 6. Ngày hôm sau họ được xác nhận, họ sẽ có buổi tiếp kiến với ngài vào cuối tháng 5.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch