Buổi họp báo chiều Thứ Bảy kết thúc tuần đầu tiên thảo luận về Thượng Hội Đồng Amazon, và cho thấy sự tham dự của 4 diễn giả trên bục phát biểu: hai vị giám mục, một nữ tu và một phó tế.

Tóm lược từ Tiến Sĩ Paolo Ruffini

Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông, Tiến Sĩ Paolo Ruffini, đã bắt đầu bằng việc cung cấp một bản tóm lược về các chủ đề thảo luận trong các bài tham luận buổi sáng. Những chủ đề này gồm có đối thoại liên tôn, đại kết và liên văn hoá, tôn trọng các nền văn hoá, và các quyền của người dân tộc thiểu số để sống theo lối sống của họ.

Vị Bộ Trưởng trích những lời đã được nhắc lại trong một trong những bài tham luận buổi sáng: những lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi Ngài đến thăm Manaus vào năm 1991, có liên quan đến việc Giáo Hội luôn ở phía phẩm giá và quyền sống thế nào.

Vai trò của phụ nữ là một chủ đề khác được giới thiệu vài lần tại Hội Trường Thượng Hội Đồng vào sáng Thứ Bảy. Các chủ đề về đời tu, đặc biệt là của vị nữ tu trong vài trò là lãnh đạo của các cộng đoàn Kitô Giáo, đã được nhấn mạnh. Ở đây vị Bộ Trưởng đã nói đến một lời trích từ Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI được dùng trong một trong các bài tham luận khi nói người phụ nữ có một sự ảnh hưởng trên đời sống của Giáo Hội: một điều mà các phụ nữ đã đang thực hiện tại Khu Vực Amazon, Tiến Sĩ Ruffini nói.

Những nhận định từ Cha Giacomo Costa S.J.

Thư Ký Uỷ Ban Thông Tin, Cha Giacomo Costa, Dòng Tên, đã tiếp tục bằng việc giải thích cách mà các tham dự viên trở lại Hội Trường Thượng Hội Đồng vào Sáng Thứ Bảy sau công việc của các vị trong “Các nhóm nhỏ”. Ngài nói về một sự đồng qui của các con đường dẫn đến sự hoán cải toàn diện bắt đầu từ Tin Mừng. Ngài dùng từ “Giáo Hội Samari” để mô tả về một Giáo Hội mang tính ngôn sứ, trong sự hiệp thông, và dựa trên tình liên đới.

Các chủ đề mạnh khác đã xuất hiện, Cha Costa nói, là tầm quan trọng của việc lắng nghe những tiếng kêu khóc do bạo lực mang lại, chú tâm đến phẩm giá của người lao động, và đến vấn đề thất nghiệp giới trẻ. Có những hình thức nô lệ mới phải được chống lại, Ngài nói thêm: lao động ép buộc, mại dâm, buôn bán cơ phận người “phải được giải quyết theo một cách ngôn sứ”, Ngài nói.

Một chủ đề khác là chủ đề “giáo dục toàn diện” có khả năng thay đổi thực tại và giúp chúng ta chăm sóc hơn nữa đến ngôi nhà chung của chúng ta. Để có một Giáo Hội “có thể lắng nghe, và được lắng nghe”, Cha Costa nói, chúng ta cần đào luyện con người để cổ võ việc sống chung dựa trên lòng thương cảm, góp phần vào hạnh phúc của hết mọi người.

Nữ Tu Zully Riosa Rojas Quispe, M.D.R (Peru)

Nữ Tu Zully Riosa Rojas Quispe, M.D.R là một Nữ Tu Truyền Giáo Dòng Đa Minh Mân Côi và đang làm việc với người dân tộc tại Peru. Sơ nói về sự cần thiết của bài giảng và “việc lắng nghe”, một từ vốn được lặp lại đến 60 lần trong Tài Liệu Làm Việc, Sơ nói.

Sơ Zully nhấn mạnh về việc tất cả chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa thế nào, người nghèo, công trình tạo dựng, và trái đất, vốn đến với chúng ta từ Amazon. Chúng ta cũng phải sẵn sàng nhìn nhận cả thất bại và thành công của chúng ta, Sơ nói.

Đức Giám Mục Rafael Cob Garcia (Ecuador)

Theo Đức Giám Mục Rafael Cob Garcia của Ecuador, thì thách đố lớn nhất hệ tại ở việc đào luyện các linh mục và các thừa tác viên mục vụ. Ngài nhìn nhận có những nhu cầu khác nhau, nhưng Ngài xác định một chìa khoá chung cho việc phúc âm hoá tại Amazon là việc hiểu về thực tại địa phương. Chìa khoá, Ngài nói, là “việc hội nhập văn hoá”: để xây dựng một Giáo Hội với diện mạo Amazon và dân tộc, thì Giáo Hội phải đào luyện các linh mục địa phương.

Phó Tế Francisco Andrade de Lima (Manaus)

Phó Tế Francisco Andrade de Lima đến từ Manaus và đã được lớn lên “ở ven sông”, Ngài nói, tại một nơi mà không có trường học hay cơ sở hạ tầng. Giống như người trẻ khác trong vùng, Ngài đi đến thành phố là nơi mà Ngài có thể gặp gỡ những nhà truyền giáo nam nữ từ Châu Âu những người đã giúp Ngài khám phá “con đường đức tin” của mình.

Ngài nói về phó tế như một ơn gọi và về sự cần thiết để suy tư về cách mà Giáo Hội có thể trở nên hiện diện nhiều hơn nữa nơi các cộng đồng địa phương.

Đức Giám Mục Adriano Ciocca Vasino thuộc São Félix do Araguaia (Brazil)

Đức Giám Mục Adriano Ciocca Vasino là người Ý, nhưng đã có 7 năm tại khu vực phía nam của Vùng Amazon. Ngài mô tả khu vực này là “một trận tuyến nông nghiệp mới”, nơi mà việc chăn nuôi gia súc có một dấu ấn đậm trên môi trường.

Ngài nói về kinh nghiệm của Ngài trong việc mang lại việc đào luyện cho các nhà lãnh đạo truyền giáo, giáo dục và đào luyện các linh mục trở thành các mục tử truyền giáo.

Chủng viện truyền thống không đủ, Ngài nói: Giáo Hội địa phương cần các linh mục là những người đi ra với các cộng đoàn. Chúng tôi cần một nền thần học nói với với dân về sự hiện diện của Thiên Chúa và cho thấy sự hiện diện ấy, Đức Giám Mục Vasino nói.

Một câu hỏi về ơn gọi

Đức Giám Mục Rafael Cob Garcia đã chọn trả lời câu hỏi thứ nhất có liên quan đến những rào cản cho ơn gọi tại Khu Vực Amazon. Đức Giám Mục nhìn nhận là có rất ít ơn gọi. Ngài đưa ra một lý do như là một sự mất quân bình giữa phẩm chất học thuật của các việc nghiên cứu về mặt địa phương, như là một sự đối nghịch với các chủng viện tại các thành phố. Các chủng sinh “bị nản lòng và bỏ cuộc”, Ngài nói.

Một lý do khác, Ngài đề nghị, là “sự khó khăn trong việc hiểu về các kỷ luật của Giáo Hội Công Giáo, gồm cả việc khiết tịnh”. Điều này có một tác động trên các ứng sinh dân tộc, Ngài nói thêm. Các điều kiện tại Amazon lại khác, Đức Giám Mục Rafael Cob Garcia nói, điều vốn là lý do vì sao Giáo Hội cần nhìn vào “những nẻo đường mới”.

Một câu hỏi về sự đồng bộ hoá

Giám Mục Adriano Ciocca Vasino chọn trả lời câu hỏi về cách mà Giáo Hội biện phân giữa việc hội nhập văn hoá đúng của Tin Mừng với chủ nghĩa đồng bộ, hay pha trộn các niềm tin. Ngài nhấn mạnh, trước hết, cần phải nhìn mọi sự từ quan điểm của văn hoá dân tộc và, “sau khi đối thoại”, để thấy điều đồng bộ với Tin Mừng. Chúng ta cần phải đi sâu hơn vào não trạng của họ, Ngài nói, khi hiểu và tôn trọng văn hoá của họ, “linh hồn của nền linh đạo của họ”.

Một câu hỏi về việc đào luyện

Đức Giám Mục Rafael Cob Garcia khẳng định rằng Giáo Hội “có thể được phục vụ ở trong nhiều cách”, và rằng chúng ta cần phải xem xét điều này theo nghĩa đào luyện. Phục vụ, Ngài nói, là “chiều kích chính”. Vị linh mục ở đó để phục vụ người dân, Ngài nói, nhưng người dân cũng “là những nhân vật chính của việc phúc âm hoá”. Đức Giám Mục Garcia đề nghị thực hiện các bước khích lệ Giáo Hội bớt đi tính giáo sĩ và nhiều tính mục vụ hơn.

Phó Tế Francisco Andrade de Lima nói rằng, trong tiến trình lắng nghe diễn ra trước Thượng Hội Đồng, Ngài đã đã đi đến chỗ nhận thấy rằng “diện mạo của Giáo Hội Amazon cũng mang diện mạo nữ”. Phụ nữ đảm bảo niềm tin vẫn sống động nơi các cộng đoàn vốn đã đón tiếp các vị thừa tác có chức thánh một hay hai lần một năm, Ngài nói.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)