Vatican phát hành tài liệu hướng dẫn chấm dứt nạn buôn người

 Vatican đã xuất bản một hướng dẫn với những đề xuất nhằm chấm dứt nạn buôn người. Tài liệu này là để chống nạn mại dâm, lao động nô lệ và buôn bán cả người di cư lẫn nội tạng.

 Một trong những tác giả của tài liệu giải thích rằng giải pháp đầu tiên là nâng cao nhận thức về sự phổ biến của vấn đề.

 Cha Fr. Michael Czerny S.J, phân ban người di cư và tị nạn Vatican:

“Khi bạn nhận ra rằng những gì bạn nghĩ là vấn nạn thuộc nước ngoài xảy ra ở một đất nước xa xôi, bạn không thể hiểu được, khi bạn nhận ra rằng điều này đang xảy ra ở đây và bây giờ, thì bạn sẽ thay đổi thái độ của mình.”

 Theo Liên hiệp quốc, trong số ít nhất 2,4 triệu người mất tích, ước tính có 80% bị mại dâm; và 17 phần trăm là bị lao động cưỡng bức, nhiều người trên thuyền đánh cá hoặc trong nông nghiệp.

 Tài liệu của Vatican đề xuất đối mặt với gốc rễ văn hóa của vấn đề, chẳng hạn như chủ nghĩa cá nhân và tiêu dùng. Do đó, điều quan trọng là không chỉ hành động chống lại những người buôn bán bất lương, mà còn chống lại những khách hàng mua họ.

 Các biện pháp khác là tạo điều kiện cho các khiếu nại công khai, hợp tác giữa các tổ chức hoặc tạo điều kiện xã hội để không ai bị buộc rời khỏi quê hương.

 Cha Fr. Fabio Baggio, phân ban người di cư và tị nạn Vatican:

“Những văn bản này có thể hữu ích cho những người phụ trách các giáo phận, mà còn cho tất cả những ai muốn biết, hiểu và áp dụng những ý tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô.”

 Cha Fr. Michael Czerny S.J, phân ban người di cư và tị nạn Vatican:

“Nên đọc nó như những chính sách đề xuất ... Thức tình những công dân phải nói rõ với nhà nước rằng đây là điều đang diễn ra trong biên giới của chúng ta, trong nước chúng ta. Đây là những sự việc đang xảy ra trong biên giới của chúng ta và thực thể đầu tiên chịu trách nhiệm về quyền con người và an ninh của tất cả mọi người trong lãnh thổ là nhà nước. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nhà nước sẽ phải đưa ra kết luận của mình.”

 Bộ Vatican còn xuất bản tài liệu sưu tập những can thiệp của Đức Thánh Cha về buôn bán người. Văn bản cũng là một cơ sở dữ liệu được công bố trên trang web bằng năm ngôn ngữ. Nguyễn Minh Sơn