Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

144 thánh đường và cơ sở tôn giáo tại Ucraina đã bị phá hủy

ucrainachiesadistruttaperemohaarbarello
 Photo: static.sky.it

Tính đến ngày 24 tháng Sáu vừa qua, Bộ văn hóa và thông tin của Ucraina đã ghi nhận có 396 trường hợp về các tội ác chiến tranh của Nga chống gia sản văn hóa của Ucraina, trong số này có 144 thánh đường và cơ sở tôn giáo.

Thông cáo của Bộ này nói rằng: “Quân Nga đang phá hủy những gì người Ucraina đã kiến tạo trong nhiều thế kỷ, làm thiệt hại 123 địa điểm gia sản văn hóa của Ucraina. Những cuộc tấn công liên tục bằng đạn rockét và bom đã phá hủy 21 đền đài có tầm quan trọng quốc gia, 95 đền đài có tầm quan trọng trên bình diện địa phương và 6 đền đài mới được coi là di sản văn hóa. Có 144 cơ sở tôn giáo bị hư hại, trong đố này 51 cơ sở được ghi nhận có giá trị về lịch sử, kiến trúc.

Thứ trưởng văn hóa và thông tin của Ucraina, bà Yekaterina Chueva, nói rằng “mỗi mất mát gia sản văn hóa của Ucraina cũng là một mất mát cho văn hóa và lịch sử thế giới. Những người Nga man rợ phải trả lời về mọi tội ác chiến tranh tại đất nước chúng tôi”.

(Kai 26-6-2022)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (27/6/2022)

4017    28-06-2022