Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

1.800 thừa sai Ba Lan tại 99 nước

misje21024x683
Ảnh: Hoạt động truyền giáo


Hiện nay, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan có 1.800 thừa sai nam nữ đang hoạt động truyền giáo tại 99 nước năm châu.

Con số trên đây được công bố, nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 95, cử hành trong toàn Giáo hội, hôm Chúa nhật 24/10/2021 vừa qua.

Trong số các thừa sai nói trên, có 285 linh mục giáo phận, đứng đầu là giáo phận Tarnów.

Có 847 tu sĩ Ba Lan hoạt động tại nước ngoài, đứng đầu là dòng Ngôi Lời (159), tiếp đến là Dòng Phanxicô Viện Tu (77), thứ ba là dòng Phanxicô (70). Có 629 nữ tu Ba Lan thừa sai, đứng đầu là Dòng Nữ Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ (52), gọi tắt là FMM. Ngoài ra có 39 giáo dân thừa sai, đứng đầu là Tổng giáo phận Cracovia, với năm giáo dân.

Quốc gia có đông thừa sai Ba Lan nhất là Brazil, với 220 vị, Bolivia 118, Argentina 110 vị. Tại Mỹ châu Latinh, có 727 thừa sai Ba Lan, tiếp đến là Phi châu và Madagascar có 695 thừa sai từ Ba Lan. Ngoài ra, có 301 thừa sai Ba Lan tại Á châu: nhiều nhất tại nước Kazakhstan với 99 vị, 28 vị tại Philippines và 27 tại Nhật Bản.

Sau cùng, có 24 giám mục người Ba Lan thừa sai tại nước ngoài: 11 vị tại Mỹ châu Latinh, 6 tại Phi châu, 2 tại Á châu và 3 giám mục tại Úc châu.

Trong Hội đồng Giám mục Ba Lan, có một Ủy ban truyền giáo, được thành lập năm 1967 để phối hợp các hoạt động truyền giáo, trong đó đứng đầu là việc thức tỉnh tinh thần truyền giáo, tiếp đến là hỗ trợ các sáng kiến truyền giáo, thu xếp các chuyến đi, nhất là cho các linh mục giáo phận được gửi đi truyền giáo tại nước ngoài, quen gọi là các linh mục “Fidei Donum”, Hồng ân đức tin. Ủy ban này hiện do Đức cha Jerzy Mazur, dòng Ngôi Lời, làm chủ tịch từ mười năm nay (2011).

Từ năm 1984, có một trung tâm huấn luyện thừa sai hoạt động tại thủ đô Varsava để đào tạo các thừa sai tương lai về linh đạo cũng như trí thức, đồng thời học hỏi về các nước họ sắp được sai đến. Khóa đào tạo kéo dài chín tháng, và bắt đầu từ tháng Chín mỗi năm. Trong niên khóa hiện nay, có 13 thừa sai tương lai đang được huấn luyện tại trung tâm này, trong đó có chín linh mục giáo phận.

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (25/10/2021)

4349    26-10-2021