Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

25% các tân linh mục được thụ phong trong những năm gần đây là người Ba Lan

 

 
Cứ 4 tân linh mục được thụ phong trong các giáo phận tại Âu Châu, thì có một vị là người Ba Lan. Ủy ban Thống Kê của Hội Đồng Giám Mục Ba Lan vừa cho biết như trên.

poland.jpg

Tuy nhiên, đáng buồn là số các tân linh mục đang giảm dần, trong khi số người rời bỏ chức tư tế lại tăng lên, dẫn đến điều mà ủy ban này gọi là một cuộc khủng hoảng ơn gọi thật sự.

 

Khoảng 350 tân linh mục Công Giáo đã được tấn phong hàng năm ở Ba Lan trong vài năm qua, chiếm 26% tổng số các tân linh mục tại Âu Châu. Theo ủy ban này, trong năm 2017 có 1,272 vị được phong chức linh mục tại Âu Châu. Tổng số các linh mục được thụ phong trên toàn thế giới vào năm 2017 là 5,800 vị.

 

Tại Ba Lan và trên toàn cõi Âu Châu, số tân linh mục được thụ phong hàng năm đã giảm dần kể từ năm 2000. Tỷ lệ tân linh mục người Ba Lan so với toàn Âu Châu cũng giảm nhẹ. Vào năm 2013, số tân linh mục Ba Lan chiếm đến 30% số vị được thụ phong tại Âu Châu.

 

Tổng số linh mục triều trên khắp thế giới đã tăng lên kể từ năm 2000, đạt 281,000 vào năm 2017. Tuy nhiên, ở Âu Châu, xu hướng ngược lại đã diễn ra. Năm 2003, Âu Châu có 141,000 linh mục. Đến năm 2011 chỉ còn 132,000 và năm 2017 chỉ còn 125,000 vị.

 

Một xu hướng khác được nhấn mạnh trong thống kê này là sự gia tăng số lượng giáo sĩ rời khỏi chức tư tế. Trong khi dữ liệu thay đổi từ năm này sang năm khác, xu hướng toàn cầu là giảm cho đến năm 2009, sau đó lại gia tăng đều đặn, với 739 linh mục triều rời khỏi chức tư tế vào năm 2017.

 

Ở Âu Châu cũng vậy, nhiều linh mục triều đã rời khỏi chức tư tế trong thập kỷ qua. Cao nhất là vào năm 2012, với 222 trường hợp, so với 146 trường hợp vào năm 2017.

 

Riêng tại Ba Lan, khoảng 73 linh mục đã rời khỏi chức tư tế vào năm 2017. Con số này là 54 vị vào năm 2012. Tính trung bình từ năm 2000 đến 2017 mỗi năm có 56 vị từ bỏ chức linh mục tại Ba Lan.

 

Giáo Hội Công Giáo tiếp tục có ảnh hưởng quan trọng tại Ba Lan, với dữ liệu thường xuyên cho thấy hơn 90% người Ba Lan xưng mình là người Công Giáo. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát năm 2018 của Pew Research chỉ ra rằng chỉ 26% những người dưới 40 tuổi đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật. Con số này là 55% đối với những người trên 40 tuổi.

 

Notes From Poland

Đặng Tự Do

4200    20-02-2020