Sidebar

Thứ Năm
11.08.2022

3 Lần ngự đến của Chúa Kitô là gì?

web3magiwisemenjesusmarynativitywiki
 El Greco | Public Domain


Trong Mùa Vọng, Giáo Hội
kỷ niệm việc Chúa Giêsu đến trần gian lần thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

Từ “Mùa Vọng” (Advent) bắt nguồn từ chữ Adventus trong tiếng Latinh, có nghĩa đen là đến hay “tới. Chữ này chủ yếu đề cập đến cuộc ngự đến tiên khởi của Chúa Giêsu vào ngày Giáng Sinh.

Tuy nhiên, Mùa Vọng cũng tập trung vào hai lần “ngự đến” khác của Chúa Giêsu.

Thánh Bênađô Clairvaux đã viết nên một bản tóm tắt tuyệt đẹp về ba lần ngự đến của Chúa Kitô, tất cả đều được mô tả trong phần Bài đọc Giờ Kinh Sách của Giáo Hội trong Mùa Vọng.

Chúng ta biết rằng có ba lần Chúa ngự đến… Lần ngự đến đầu tiên là trong xác thịt và yếu đuối, lần ngự đến giữa là trong tinh thần và quyền năng, và lần ngự đến sau cùng sẽ trong vinh quang và uy nghi.

Để đơn giản hóa hơn bản tóm tắt của Thánh Bênađô, ba lần ngự đến này có thể được giải thích như sau:

1. Lần ngự đến đầu tiên - Sinh tại Bêlem.

2. Lần ngự đến thứ hai - Ngự đến cách thiêng liêng đối với mỗi tín hữu.

3. Lần ngự đến thứ ba - Chúa Giêsu tái lâm vào ngày tận thế.

Thánh Bênađô tiếp tục giải thích về ba lần ngự đến này, tập trung vào mối liên hệ giữa chúng.

Lần ngự đến giữa này giống như một con đường dẫn từ lần ngự đến đầu tiên cho đến lần ngự đến sau cùng. Ban đầu, Chúa Kitôơn cứu chuộc của chúng ta; cuối cùng, Người sẽ trở thành sự sống của chúng ta; nhưng ở con đường trung gian này, Ngườisự nghỉ ngơi và an ủi của chúng tôi.

Nếu bạn nghĩ rằng tôi đang bịa đặt ra những gì mình đang nói về lần ngự đến giữa, thì hãy lắng nghe chính Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy (Ga 14,23).

Lần ngự đến giữa” này là việc Chúa Giêsu đến trong cuộc đời của chính chúng ta. Giáo Hội thường giải thích điều này qua các bí tích, đặc biệt là qua Bí tích Rửa tội và Bí tích Thánh Thể.

Đó không phải là cuộc ngự đến “thể lý”, mà là cuộc ngự đến thiêng liêng, nơi Chúa Kitô đến để cư ngự trong linh hồn chúng ta.

Mỗi Mùa Vọng, chúng ta được yêu cầu để chuẩn bị cho cả ba lần ngự đến của Chúa Kitô, chính là kỷ niệm ngày sinh của Người, đồng thời cũng chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Người ngay bây giờ và vào cuối thời gian.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (03/12/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

297