Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

40 000 cuốn Thánh Kinh đã được phân phối trong các nhà tù Đức

 

Hội đồng Giám mục Đức, Viện Kinh Thánh công giáo và Cơ quan công giáo lo cho tù nhân ở Đức đã tặng 40 000 quyển Thánh Kinh của một ấn bản đặc biệt cho các nhà tù.

Ngày thứ tư 27 tháng 9 – 2017, Giám mục chủ tịch hội đồng mục vụ Osnabrück Franz-Josef Bode, ở Fulda trong vùng Hesse, đã trao tượng trưng quyển Thánh Kinh cho ông Meins Coetsier, thư ký của một nhà tù địa phương, trước sự hiện diện của Giám mục Reinhard Hauke giáo phận Erfurt. Đức Giám mục Bode nhấn mạnh tầm quan trọng sự hiện diện của Giáo hội trong các nhà tù, để tháp tùng và hướng dẫn các tù nhân. Theo ngài, “sự tháp tùng các tù nhân, thân nhân của họ và các nhân viên nhà tù là một trong các công việc mục vụ thiết yếu”. Vì thế, điểm quan trọng đặc biệt là mang Sách Thánh đến cho các người ở trong các nhà tù.

Về phần mình, ông Meins Coetsier nhấn mạnh: “Người ở trong nhà tù, họ có thì giờ để đọc Sách Thánh. Thêm nữa, họ mong muốn tìm được sự nâng đỡ, tìm được một viễn cảnh. Các tù nhân tìm cách để đến với đức tin vì Thánh Kinh thúc đẩy tâm hồn và nói về một Thiên Chúa của lòng thương xót. Tôi luôn cảm nhận, ở trong tù, nhất là với các tù nhân, Phúc Âm đã nâng đỡ họ nhiều đến như thế nào”. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Katholisch.de, ông Coetsier nhắc đến việc “Đức Phanxicô đã rửa chân cho các tù nhân, cùng ăn cơm với họ và dâng thánh lễ cho họ”. Một tấm gương để noi theo cho những ai thấy “đức tin đã thấm nhập sâu đậm nơi một số tù nhân”.

Marta An Nguyễn dịch

4755    03-10-2017