CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

1. BĂNG REO: CỦA ĂN 

  Đk: Bánh.

Tc: Ăn no. (vòng hai tay ra trước bụng).   - Nhưng sẽ chết (nhún người xuống)  

Đk: Cơm. Ăn no. (vòng hai tay ra trước bụng). - Nhưng sẽ chết (ngồi nhẻo đầu).

 Đk: Mình Thánh Chúa.

Tc: Sống muôn đời. (đứng dậy). Ah!
2. BÀI HÁT: VỊ TƯỚNG THIẾU NHI
  

Vua Giêsu chí nhân, Chúa yêu Thiếu nhi ban trót mình nuôi xác hồn em yêu Giêsu mỗi ngày lên rước Chúa. Có Chúa trong lòng thiếu nhi vui tiến không sờn.
3. TRÒ CHƠI: YÊU THƯƠNG.
(ngồi vòng tròn

Dk : Tôi thương tôi thương.

Tc: Thương ai, thương ai?

Đk: Thương "Lan"- Lanh lẹ. (chẳng hạn)  

 - Lan tiếp tục hô: Tôi thương, tôi thương.

 Tc: Thương ai, thương ai?

- Lan: Thương "Minh"- Mặn mà.

- Minh lại tiếp tục như trên.

LƯU Ý: Phải gọi tên những người có mặt trong vòng tròn. Nếu ai gọi chậm, hoặc láy vần không ý nghĩa sẽ bị chết.

CHẾ BIẾN.   Đk: đứng giữa hô: Tôi thương, tôi thương. Tc: Thương ai, thương ai? Đk: Thương người TÓC DÀI (ĐEO KIẾNG, ÁO XANH, ĐEO VÒNG, LÚN ĐỒNG TIỀN...)   * Những ai có tóc dài... phải đổi chổ cho nhau, trong lúc đó Đk chiếm vào 1 chổ. Người tóc dài đến sau cùng, phải ra làm Đk. Trò chơi tiếp tục. LƯU Ý: Không được thương những gì người khác đã thương rồi.