CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

1. BĂNG REO: CHÚA CHỮA (vòng tròn).  

 Đk: Chỉ đầu nói: Chúa chữa đầu tôi.

Tc: Lặp lại và xoa đầu.

Đk: Chỉ bụng nói: Chúa chữa bụng tôi.

Tc: Xoa bụng và lặp lại.

 - Tương tự,   Đk: chỉ đâu, thì tất cả xoa đó.

LƯU Ý: ĐK: có thể hô một đàng làm một nẻo để đánh lừa các em. Chế tài: Nếu em nào làm sai lời bảo của ĐK sẽ bị phạt.
2. BÀI HÁT: SỨC SỐNG DỒI DÀO
(Nhạc Tây Nguyên)  

 Chúa đến ban sức sống Ngài, nguồn sống luôn dồi dào mãi. Chúa đến ban sức sống Ngài, cho chúng con đi theo Ngài. Mọi vất vả nơi đôi tay. Chia sớt chung cùng Ngài đây. Mọi gánh nặng trên đôi vai. Ngài đến cùng mang lấy. Đk: Giêsu vua muôn loài xin được cám ơn Ngài. Kitô vua muôn loài xin được hát khen Ngài. Yê su kris tô khoà. Mơi bơ ní kơ ik. Yê su kris tô khoà. Mơi ư ang kơ ieu.
3. TRÒ CHƠI: LÝ, LẮC, LẶC
(vòng tròn).   Đk: Lý. Tc: Lý. (gật đầu).   Đk: Lắc. Tc: Lắc. (lắc đầu). Đk: Lặc. Tc: Lặc. (bật ngữa đầu ra sau).   LƯU Ý: ĐK làm một kiểu, nói một kiểu. Ai sai bị phạt.