Sidebar

Thứ Bảy
22.06.2024

Ai Cập chuẩn bị thành lập các cơ quan để quản lý tốt tài sản của các Giáo hội

Ủy ban chính phủ của Ai Cập đang làm việc tích cực để chuẩn bị một dự luật thành lập các cơ quan quản lý tài sản thuộc về Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Tin lành ở Ai Cập.

Thành lập các cơ quan mới quản lý tài sản giáo hội

Đức cha Anba Kyrillos William của Giáo hội Công giáo Copte ở Assiut nói với hãng tin Fides: “Cách nay vài tháng, Giáo hội Công giáo và các giáo hội Tin lành đã yêu cầu các cơ quan chính quyền có thẩm quyền thành lập các cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát và quản lý tốt tài sản và bất động sản của họ, theo mô hình kiểm soát và quản lý tài sản của Giáo hội Chính thống Copte. Một ủy ban được thành lập vì mục đích này và ngay lập tức bắt đầu hoạt động.”

Hiện nay, các chi tiết về dự luật liên quan đến việc thành lập các cơ quan mới để quản lý các khoản tài trợ của Giáo hội đang được lưu hành trên các phương tiện truyền thông. Dự luật cũng được Ủy ban Nghị viện về các vấn đề tôn giáo kiểm tra; có thể là trong một thời gian ngắn, các cơ quan quản lý cần thiết sẽ được thành lập nhằm đảm bảo quản lý tốt các tài sản và các đóng góp của giáo hội, bao gồm cả những tài sản hiện đang trong tình trạng tranh chấp pháp lý.

Đức cha Anba Kyrillos nhận xét: “Các cơ quan cũng sẽ phải theo dõi việc sử dụng đúng các khoản quyên góp và tránh bất kỳ lợi ích cá nhân, tư nhân hoặc gia tộc nào trong việc sử dụng tài sản giáo hội”.

Hội đồng quản trị do Đức Thượng phụ Công giáo Copte đứng đầu

Gần đây, một số phương tiện truyền thông Ai Cập đã đăng các chi tiết về việc thành lập các cơ quan mới quản lý tài sản giáo hội. Liên quan đến Giáo hội Công giáo, cơ quan quản lý các tài sản giáo hội phải được lãnh đạo bởi một Hội đồng quản trị, do Đức Thượng phụ Công giáo Copte đứng đầu và gồm 12 thành viên, một nửa là các giám mục và một nửa là các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Hai cơ quan quản lý phải lập và trình lên các cơ quan dân sự có thẩm quyền một bản báo cáo và bảng cân đối hàng năm về việc quản lý các tài sản giáo hội được giao phó cho họ. (Agenzia Fides 28/1/2020)

 

Hồng Thủy - Vatican

539    30-01-2020