Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Ấn độ cần có thêm Linh mục tầng lớp Dalit

 

 
Dù cho số người Công giáo thuộc tầng lớp Dalit (cùng đinh) chiếm gần 2/3 tổng số tín hữu Công giáo ở Ấn độ, nhưng số giáo sĩ thuộc giai cấp này vẫn rất ít.

 

OswaldGracias.jpg

 

Đức Hồng y Oswald Gracias, giám mục Bombay kêu gọi các lãnh đạo Công giáo giai cấp Dalit cổ võ ơn gọi Linh mục trong các cộng đoàn của họ như cách thế để chấm dứt sự phân biệt kỳ thị mà họ gặp phải trong Giáo hội.

 

Trong đại hội của Hội đồng Quốc gia các Kitô hữu Dalit hôm 18-19/03, Đức Hồng y nói: “Cổ võ ơn gọi giữa các Dalit sẽ đưa đến sự biến đổi trong giáo hội cũng như trong xã hội.”

 

Đức Hồng y cũng khẳng định các Giám mục Ấn độ đi đầu trong cuộc tranh đấu của các Kitô hữu Dalit để chấm dứt phân biệt đối xử. Ngài nói: “Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta bình đẳng như nhau nhưng sự phân cách đến từ con người bởi vì sự ích kỷ của họ.”

 

Các Kitô hữu giai cấp Dalit chiếm khoảng 30% trong tổng số 27 triệu Kitô hữu trên toàn Ấn độ, dù vậy họ gặp phải sự phân biệt đối xử trong giáo hội.

 

Trong một bản báo cáo gửi cho Đức Giáo hoàng Phanxicô vào năm 2013, một Giám mục cho ngài biết là việc ăn uống chung và hôn nhân không thể diễn ra giữa các người giai cấp Dalit và giai cấp khác.

 

Các sinh viên Dalit bị đối xử phân biệt trong các chủng viện và các nhà đào tạo. Các lãnh đạo và giáo sĩ giai cấp Dalit không được kể trong số các vị có thẩm quyền quyết định trong giáo hội. Một số giáo xứ thậm chí phân ranh giới các nơi chôn cất và các ngày lễ để ngăn chặn tình trạng hòa lẫn với những người khác.

 

Dalit, trước đây được biết như “những người không thể đụng chạm”, là những người không thuộc hệ thống 4 giai cấp của Ấn độ. Trong quá khứ, hàng ngàn người đã cải sang Kitô giáo và Hồi giáo để thoát sự áp bức xã hội mà họ gặp phải trong Ấn độ giáo. Tuy vậy, sự thay đổi tôn giáo không thay đổi tình trạng kinh tế và phân biệt đối xử vẫn xảy ra.

 

Công giáo giái cấp Dalit chiếm 65% Công giáo Ấn độ, nhưng chỉ có 5% thuộc hàng lãnh đạo.

 

(Hồng Thủy, RadioVaticana 22.03.2017/
Ucan News 22/03/2017)

1151    24-03-2017