Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Bạn bị uể oải? Bạn đọc lời cầu nguyện của Thánh I-Nhã

 

Thánh I-Nhã từng nếm tình trạng suy thoái tinh thần và có khi ngài đã nghĩ đến việc tự tử.

Trầm cảm dưới mọi hình thức, dưới mọi giai đoạn không bao giờ là vấn đề dễ giải quyết. Tin phấn khởi cho những người mắc chứng trầm cảm, chúng ta không một mình chiến đấu với nó. Ngoài sự chăm sóc nhờ thuốc men, chúng ta có cả một danh sách bạn hữu trên trời có thể giúp chúng ta thấy ánh sáng của Chúa Kitô.

Một trong các thánh này là Thánh I-Nhã, người biết thế nào là trầm cảm, người cầu bàu cực mạnh cho chúng ta để chống trầm cảm. Người ta kể rằng, trong căn phòng tu nhỏ của ngài, “có ngày ngài đã nghĩ nhảy qua cửa sổ để chấm dứt các cơn đau của mình”, nhưng ngài không làm. Theo gương của một ẩn tu lớn tuổi, ngài quyết định “cầm cự, có những ngày tròn ngài không ăn, không uống” (dĩ nhiên là nguy hiểm cho tính mạng của ngài), cho đến khi Chúa cho ngài được bình tâm như ngài mong muốn. Sau bảy ngày, cha giải tội bắt ngài ngừng việc hành xác này.

Nhờ ơn Chúa, Thánh I-Nhã đã thoát được bóng tối của tuyệt vọng và bây giờ ngài là một trong các Thánh lớn của mọi thời. Ngài để lại cho chúng ta “Lời cầu nguyện chống trầm cảm” để đọc trong những giây phút đen tối nhất cuộc đời. Lời cầu nguyện giúp biến nỗi buồn và rối loạn thành niềm vui và bình tâm.

“Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Khi mọi sự đều đen tối,

Và khi chúng con cảm thấy mình yếu đuối và bất lực,

Xin cho chúng con thấy ý nghĩa sự hiện diện của Chúa,

Tình yêu và sức mạnh của Chúa.

Xin giúp chúng con có được lòng tin tưởng trọn hảo

Trong tình yêu chăm sóc của Chúa

Và trong quyền lực củng cố của Chúa

Để không có gì làm cho chúng con hãi sợ hay lo lắng,

Vì, sống gần Chúa,

Chúng con sẽ thấy bàn tay của Chúa,

Mục đích của Chúa, ý của Chúa qua tất cả mọi sự.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

462    08-10-2018