Sidebar

Thứ Sáu
12.07.2024

Bạn có thể có một cuộc triều kiến riêng với Đức Giáo hoàng không? Điều đó còn phụ thuộc

Bạn có thể có một cuộc triều kiến riêng với Đức Giáo hoàng không? Điều đó còn phụ thuộc

 Hàng ngày có hàng trăm yêu cầu đích thân triều kiến Đức Thánh cha Phanxicô đến Vatican. Tuy nhiên, với tư cách là người đứng đầu nhà nước và là lãnh đạo một trong nhiều tôn giáo lớn nhất, Đức Giáo hoàng là người có một trong những công việc căng thẳng nhất thế giới. Vì vậy, ngài cũng là một người phải quản lý tốt thời gian của mình.

Ai đó muốn yêu cầu một cuộc hội kiến với ngài, trước khi làm như vậy rất cần phải biết có những hình thức hội kiến nào.

 Hội kiến đối diện

Những cuộc hội kiến này dành cho những người đứng đầu nhà nước hoặc các nhà lãnh đạo chính phủ và kéo dài khoảng 30 phút. Họ kết thúc với một khoảnh khắc ngắn ngủi với gia đình và cộng tác viên tháp tùng của vị khách thăm.

 Ngài cũng gặp riêng với mỗi tân đại sứ đến Vatican và định kỳ với mỗi bề trên của Giáo phận Vatican. Một số giám mục và các sứ thần từ các khu vực nhạy cảm cũng có thể gặp ngài, cùng với nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo.

 Hội kiến nhóm

Trong thư viện của mình, ngài hội kiến các đoàn giám mục từ các quốc gia khác nhau đến Vatican 5 năm một lần để thông báo cho Đức Giáo hoàng về các vấn đề cụ thể của họ.

 Ngoài ra, ngài thường gặp những phái đoàn từ các tôn giáo khác hoặc ở nơi gọi là “Tronetto Hall,” ngay bên cạnh văn phòng của ngài.

 Gặp gỡ đoàn thể, tổ chức

Trong Điện Tông Vatican có hai phòng dành cho các cuộc họp về đoàn thể, tổ chức đông đúc.

“Consistory Hall” là nơi mà Đức Giáo hoàng gặp các dòng tu khác nhau.

 Ở “Clementine Hall,” ngài tiếp kiến các đại diện của xã hội dân sự: từ các hiệp hội, tới các nhóm chính trị gia hoặc thậm chí các đội bóng đá.

 Gặp gỡ khách hành hương

Đức Thánh Cha đặc biệt thích những cuộc gặp gỡ với khách hành hương. Hầu hết đều được tổ chức tại Khán đường Phaolô VI, bởi vì không gian rộng lớn hơn và nó được thiết kế để tạo điều kiện tiếp xúc với nhiều người.

 Ở đó ngài gặp các phong trào tôn giáo, những đoàn từ nhiều quốc gia, hoặc với những người tham dự từ các đại hội quan trọng.

 

 Ngoài ra, những buổi triều yết chung, với hàng chục ngàn người, ở Công trường Thánh Phêrô. Họ bắt đầu với Đức Thánh Cha Phanxicô chào mừng mọi người từ chiếc popemobile. Không có thời gian để tiếp chuyện riêng chuyện với Đức Giáo hoàng, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất để nhìn thấy ngài gần gũi với những người không phải là những người đứng đầu nhà nước. Nguyễn Minh Sơn

703    06-12-2017