Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Các Giám mục Philippines tuyên bố chính thức kỷ niệm "Thứ Tư đỏ" của Giáo hội

 

 
Ngày 25/01 vừa qua, tại Đại hội thường niên, các Giám mục Philippines đã tuyên bố ngày kỷ niệm chính thức “Thứ Tư Đỏ”, sẽ được Giáo hội cử hành hàng năm sau Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua.

do.jpg

Chiến dịch “Thứ Tư Đỏ” được tổ chức bởi Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ và Tổ chức Liên đới Toàn cầu. Mục đích của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ là trợ giúp các Kitô hữu bị bách hại và không thể sống đức tin, trong khi Tổ chức Liên đới Kitô Toàn cầu là tổ chức nhân quyền, tập trung vào tự do tôn giáo. Mục đích của “Thứ Tư Đỏ” là nâng cao nhận thức cộng đồng về những bất công kéo dài chống lại các nhóm và tôn giáo thiểu số.

 

Ông Jonathan Luciano, giám đốc quốc gia của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ nhấn mạnh sự tiên phong của Philippines trong lựa chọn này. Giám đốc nhắc lại rằng đất nước luôn ủng hộ các hoạt động của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ và họ sẽ tiếp tục làm như thế đối với mỗi Kitô hữu đang cần sự trợ giúp. Ông Luciano hy vọng “điều này có thể đóng vai trò là nguồn cảm hứng cho các quốc gia khác”, đặc biệt là với những ai quan tâm đến các cuộc bách hại.

 

Người Philippines tham gia chiến dịch Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ lần đầu tiên vào năm 2017. Năm ngoái trên khắp đất nước, có hơn 2.100 giáo xứ hưởng ứng “Thứ Tư Đỏ”, cùng nhau thể hiện tình liên đối với chiến dịch chống bách hại tôn giáo. Trên khắp đất nước, các tòa nhà và công trình Giáo hội được chiếu sáng với màu sắc Kitô giáo tử đạo, như thế nhắc nhớ rằng các Kitô hữu vẫn là một trong những nhóm tôn giáo bị đàn áp nhiều trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông và châu Phi. (CSR_509_2020)

 

Ngọc Yến

330    01-02-2020